Transmec

Un pas mic în direcția eco-durabilității

Transmec oferă tuturor angajaților recipiente pentru apă în vederea reducerii consumului de plastic în sediile din Italia.

Astfel, locațiile de lucru au fot echipate cu dozatoare de apă, iar din distribuitoarele automate au fost eliminate sticlele de apă din plastic.

Un demers spre un consum eco-durabil.

În plus, a fost introdus un sistem de colectare diferențiată intern cu recipiente adecvate în fiecare birou.

Un piccolo passo per l’ecosostenibilità