Transmec

Politica de confidențialitate și cookie-uri

Această notă de informare este redactată și personalizată pentru vizitatorii site-ului: www.transmecgroup.com

Documentul de față anulează și înlocuiește integral documentul care a fost publicat anterior în materie de cookie-uri.

Anumite informații pe scurt sunt raportate sau afișate treptat pe paginile site-ului, pregătite pentru anumite servicii la cerere, care prevăd formulare de colectare a datelor.

De asemenea, vă informăm că, pentru a furniza un serviciu complet, site-ul nostru poate conține link-uri către alte site-uri web, ce nu sunt administrate de Trasporti Internazionali Transmec s.p.a.. Trasporti Internazionali Transmec s.p.a. nu răspunde pentru erori, conținuturi, cookie-uri, publicații cu conținut moral ilicit, publicitate, bannere sau fișiere care nu respectă prevederile legale în vigoare și nu este responsabilă nici pentru respectarea legislației privind confidențialitatea de către site-urile care nu sunt administrate de către Operator.

Persoane vizate

 

UTILIZATORII SITE-ULUI WWW.TRANSMECGROUP.COM

Trasporti Internazionali Transmec s.p.a. în calitate de Operator de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, în temeiul și sub efectele prevederilor articolelor 13 și 14 din Regulamentul european 2016/679, prin prezenta vă informează că regulamentul de mai sus prevede protecția persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și că această prelucrare va fi bazată pe principiile de corectitudine, legalitate, transparență și protecție a confidențialității și drepturilor dvs.

Informațiile și datele cu caracter personal furnizate de dvs. sau obținute în alt mod în cadrul utilizării site-ului, vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile legale din legea menționată mai sus și cu obligațiile de confidențialitate prevăzute în aceasta.

Tipul datelor

a) Date de navigare

Sistemele informatice și procedurile software utilizate pentru a opera acest site web colectează, în timpul funcționării obișnuite a acestora, date cu caracter personal a căror transmitere este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicare pe Internet.

Este vorba despre informații care nu sunt colectate pentru a fi asociate cu persoanele vizate identificate, dar care, prin natura lor, ar putea permite identificarea utilizatorilor, prin prelucrări și asocieri cu datele deținute de terți. În această categorie sunt incluse adresele IP sau denumirile de domenii utilizate de utilizatorii care se conectează la site, adresele URI (Uniform Resource Identifier) ale resurselor solicitate, ora solicitării, metoda utilizată pentru trimiterea cererii către server, dimensiunea fișierului obținut etc.

Aceste date sunt utilizate exclusiv în scopul obținerii de informații statistice anonime și cumulate despre utilizarea site-ului și pentru a verifica corecta funcționare a acestuia, și sunt stocate permanent pe serverele terților (hosting provider). Datele ar putea fi folosite pentru a stabili răspunderea în cazul unor ipotetice infracțiuni informatice în defavoarea site-ului.

b) Cookie-uri

Site-ul utilizează module cookie pentru a-i ajuta pe utilizatori să accelereze navigarea, să mărească gradul de securitate, să analizeze utilizarea și eficiența serviciilor. Pentru mai multe informații, consultați Politica de cookie-uri de mai jos.

Datele personale furnizate voluntar de către utilizator

Trimiterea opțională, explicită și voluntară de mesaje electronice la adresele indicate pe acest site și completarea formularelor prezente pe acesta presupune obținerea ulterioară a datelor personale ale expeditorului (de exemplu, prenumele, numele , adresa de e-mail). Pe paginile pe care se află formularele sunt prezente note informative sumare specifice.

Scopul prelucrării

Datele dvs. colectate în timpul navigării vor fi prelucrate în următoarele scopuri:

 1. desfășurarea de operațiuni strict aferente și necesare în vederea gestionării relațiilor cu utilizatorii sau vizitatorii site-ului, în baza juridică a executării măsurilor antecontractuale adoptate la solicitarea acestora (articolul 6.1.b) din Regulament), întrucât prelucrarea este necesară pentru prestarea Serviciului;

 2. colectarea, păstrarea și prelucrarea datelor dvs. pentru analize statistice inclusiv sub formă anonimă și/sau cumulată;

Temeiul juridic al prelucrării în scopul 2 este îndeplinirea contractului și antecontractului, așa cum este definită de art. 6.1.b).

Prelucrarea datelor pentru îndeplinirea scopurilor menționate la punctul 1 este obligatorie și orice eventuală lipsă de comunicare, sau comunicare incorectă, a uneia dintre informații poate limita și/sau împiedica utilizarea deplină a funcționalităților și serviciilor prezente pe site. Furnizarea datelor indicate în scopul 2 este opțională, iar orice refuz de furnizare a acestor date nu compromite funcționalitățile și serviciile prezente pe site. În ceea ce privește furnizarea opțională de date, mai multe informații sunt furnizate cu privire la cookie-urile prezente pe site în documentul Politica de cookie-uri de mai jos.

Modalități de prelucrare

Datele cu caracter personal sunt prelucrate prin mijloace electronice și de asemenea prin cookie-uri, strict pentru perioada de timp necesară în vederea atingerii scopurilor pentru care au fost colectate. Fiecare prelucrare are loc în conformitate cu metodele stabilite în articolele 6 și 32 din GDPR și prin adoptarea măsurilor de securitate prevăzute.

Prelucrările conexe serviciilor web sunt efectuate la sediul furnizorului AWS situat în Irlanda și sunt stocate la sediul în care se află serverele fizice.

Comunicare

Datele sunt prelucrate de către personalul autorizat de către operatorul de date și sunt comunicate entităților externe necesare pentru efectuarea operațiunilor de prelucrare a datelor, cum ar fi:

 • Societăți care oferă asistență pentru gestionarea site-ului web;

 • Autorități judiciare, autorități de supraveghere și control;

 • Societăți care furnizează servicii cookie terță parte;

Entitățile care aparțin acestor categorii funcționează independent ca operatori de date individuali sau ca împuterniciți desemnați de către operatorul de date.

Divulgare

Datele dvs. nu vor fi divulgate.

Terți

Datele dvs. sunt colectate inclusiv prin intermediul unor instrumente și servicii furnizate de terți și sunt stocate de aceștia. Menționăm faptul că pe acest site este activat serviciul Google Analytics care este setat pentru a reduce puterea de identificare a cookie-urilor, iar funcțiile care permit ca informațiile să fie verificate de către un terț au fost dezactivate. Pentru mai multe informații despre cookie-uri, consultați Politica de cookie-uri de mai jos.

Perioada de păstrare

Rețineți că, în conformitate cu principiile legalității, limitării scopului și minimizării datelor, conform art. 5 din GDPR, perioada de păstrare a datelor dvs. personale este stabilită la un interval de timp care să nu depășească îndeplinirea serviciilor prestate.

Transferul datelor

Operatorul de date, sub rezerva consimțământului dvs. expres exprimat prin intermediul înștiințării scurte, vă poate transfera datele în țări din afara Uniunii Europene.

Operatorul de date

Ca operator de prelucrare a datelor, în conformitate cu legea, este subsemnata Societate Trasporti Internazionali Transmec s.p.a., cu sediul social în Via Ponte Alto 32 CAP 41011 Campogalliano MODENA (MO); e-mail: [email protected]; telefon: 059 895811; Număr de TVA: 00179970363) în persoana reprezentantului său legal.

Proprietarul a desemnat Responsabilul cu protecția datelor disponibil la adresa de e-mail [email protected].

Aveți dreptul de a obține de la operator anularea (dreptul de a fi uitat), limitarea, actualizarea, corectarea, portabilitatea, opunerea în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc, iar în general, vă puteți exercita toate drepturile prevăzute în art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 din GDPR.

Aplicarea prezentei note informative

Dacă aveți dubii în ceea ce privește prezenta Notă informativă, vă rugăm să contactați mai întâi Trasporti Internazionali Transmec s.p.a trimițând un e-mail la [email protected].

Modificări aduse prezentei note informative

Trasporti Internazionali Transmec s.p.a. își rezervă dreptul de a actualiza această notă informativă pentru a o adapta la modificările legislative, luând în considerare inclusiv sugestiile înaintate de angajați, clienți, colaboratori și utilizatori. În cazul modificărilor efectuate de Trasporti Internazionali Transmec s.p.a., cuvântul „actualizare” va fi afișat lângă linkul aferent notei informative privind site-ul web de pe pagina principală destinată confidențialității din pagina principală a site-ului.

În caz de modificări substanțiale aduse notei informative, Trasporti Internazionali Transmec s.p.a. va face publice aceste modificări.

Regulamentul UE 2016/679: Art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Drepturile persoanei vizate

 1. Persoana vizată are dreptul să obțină confirmarea existenței sau absenței datelor cu caracter personal care o privesc, chiar dacă nu sunt încă înregistrate, și comunicarea acestora în formă inteligibilă.

 2. Persoana vizată are dreptul să obțină informații cu privire la:

  1. originea datelor cu caracter personal;

  2. scopurile și metodele de prelucrare;

  3. logica aplicată în cazul prelucrării realizate cu ajutorul instrumentelor electronice;

  4. datele de identificare ale operatorului, ale persoanelor responsabile și ale reprezentantului desemnat conform art. 5, alineat 2;

  5. persoanele sau categoriile de persoane cărora le pot fi comunicate datele cu caracter personal sau care pot afla despre acestea în calitate de reprezentanți desemnați pe teritoriul Statului, responsabili sau împuterniciți în vederea prelucrării datelor cu caracter personal.

 3. Persoana vizată are dreptul de a obține:

  1. actualizarea sau corectarea, atunci când dorește, precum și completarea datelor;

  2. anularea, transformarea sub formă anonimă sau blocarea datelor prelucrate în mod ilegal, inclusiv a datelor a căror păstrare nu este necesară pentru scopurile pentru în care datele au fost colectate sau prelucrate ulterior;

  3. certificarea faptului că operațiunile prevăzute la litera a) și b) au fost aduse la cunoștință, în ceea ce privește conținutul acestora, persoanelor cărora le-au fost comunicate sau divulgate datele, cu excepția cazului în care această obligație se dovedește imposibilă sau implică utilizarea unor mijloace vădit necorespunzătoare față de dreptul protejat;

  4. transferabilitatea datelor.

 4. Persoana vizată are dreptul de a se opune, în totalitate sau parțial:

  1. din motive legale, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, chiar dacă acestea sunt relevante pentru scopul colectării;

  2. prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc în scopul trimiterii de materiale publicitare, sau de vânzare directă sau pentru realizarea de studii de piață sau de comunicare comercială.