Transmec

Dezvoltare tot mai 'green'

Transmec Group a adoptat din totdeauna o politică corporativă pe termen lung care îmbină obiectivele economice cu cele de mediu în regiunea de referință.

Transmec Group a adoptat din totdeauna o politică corporativă pe termen lung care îmbină obiectivele economice cu cele de mediu în regiunea de referință, din dorința de conservare a patrimoniului pentru generațiile actuale și cele viitoare.

Conform acestor principii, grație proiectului de digitalizare a documentelor, în 2020, Transmec Italia a reușit să salveze 130 de arbori pentru fiecare an ce va urma, ceea ce înseamnă echivalentul a 4.500 kg de CO2.

Acest lucru a fost posibil prin regândirea proceselor în vederea digitalizării documentelor (proiectul 2021/2022), fapt care a condus la introducerea de imprimante mai ecologice și la eliminarea documentelor imprimate inutile.

Faza a 2-a proiectului este în curs de desfășurare, iar în următorii doi ani se așteaptă alte rezultate tangibile în domeniul ecologic care se vor evidenția pe parcurs.  

Uno sviluppo sempre più ‘green'