Home » Logistica » Logistica Industrială

Logistica Industrială

Know-how-ul acumulat în diferitele sectoare industriale în care ne desfășurăm activitatea ne-a permis să îmbunătățim procesele și să dezvoltăm o metodă testată de lucru, ce permite atingerea obiectivelor clienților. Prin serviciile noastre contribuim la optimizarea proceselor în domeniul logisticii industriale. 

Serviciile noastre:

  • Evaluarea proceselor existente
  • Identificarea soluțiilor de îmbunătățire și a sectoarelor ce trebuie optimizate
  • Definirea unor noi proceduri
  • Raționalizarea nivelului stocurilor conform timpilor de producție
  • Instrumente IT ce se pot interfața cu principalele instrumente ERP de pe piață și care furnizează informații complete de monitorizare a întregului lanț de aprovizionare al clientului
  • Gestionarea materialelor de producție
  • Manipularea, aprovizionarea liniilor de producție, aprovizionare JIT și JIS, pregătirea comenzilor
  • Depozitarea, verificarea stocurilor, pregătirea și ambalarea comenzilor la client, ambalarea, etichetarea, configurația produsului, kitting si prelucrări personalizate