Home » Grupul » Sistemul de management al calității

Sistemul de management al calității

Noi, de la Transmec Group, ne propunem să ne consolidăm poziția pe piața internațională prin satisfacerea deplină a clientului, furnizând servicii de calitate: "pentru Transmec Group calitatea înseamnă depășirea așteptărilor clienților în ceea ce privește serviciul furnizat, respectarea mediului înconjurător și obținerea unei profit ce permite continuitatea afacerii.”

Acest lucru presupune:

  • Punerea Clientului pe primul loc
  • Tratarea persoanelor ce fac parte din organizație în deplină conformitate cu standardele de muncă, și prin certificarea permanentă SA 8000 privind Responsabilitatea socială
  • Respectarea standardelor de securitate prin formare și instruire
  • Dezvoltarea sistemului de management al calității prin Certificarea ISO 9001: 2008

Standardul ISO 9001 definește cerințele sistemului de management al calității pentru o organizație.

ISO 9001 este standardul de referință pentru oricine dorește să verifice calitatea procesului său de producție în mod ciclic, de la definirea necesităților clientului și până la monitorizarea întregului proces de producție.

ISO 9001_Transmec Group

Codul de etică stabilește principiile etice pe care Grupul Transmec le respectă în desfășurarea activităților sale și a căror respectare strictă o cere și din partea reprezentanților companiei, a angajaților săi și, în orice caz, a tuturor celor care participă la misiunea sa.

Codul de etică_Transmec Group

TAPA, Asociația pentru protecția mărfurilor transportate, operează în întreaga lume pentru a reduce la minim pierderea mărfurilor de-a lungul întregului supply chain.

Obținerea certificării TAPA asigură îndeplinirea tuturor cerințelor de siguranță, documentate prin procedurile adoptate.

TAPA TSR Level 3_Transmec Ro

TAPA TSR Level 3_Trasporti Internazionali Transmec

ISO 14001 este un standard internațional care se referă la Sistemul de management de mediu.

Prin aplicarea standardului ISO 14001 sunt definite cele mai importante cerințe pentru identificarea, controlul și monitorizarea aspectelor de mediu ale oricărei Organizații care a adoptat o politică de mediu.

ISO 14001_Transmec UK

Statutul de operator economic autorizat, AEO, certifică situația de fiabilitate specifică unei entități anume în raport cu autoritățile vamale și face parte din noile proceduri de informatizare a raporturilor dintre entitățile private și autoritățile însărcinate cu activitățile de control în comerțul internațional.

Există 3 categorii de AEO: Simplificări vamale (AEOC) | Securitate și siguranță (AEOS) | Simplificări vamale/securitate și siguranță (AEOF)


AEOC_Trasporti Internazionali Transmec

AEOF_Transmec UK