Home » Grupul » Noutăți » Noutăți » 2017 » Transmec semnează Manifestul pentru ocuparea forței de muncă feminine

Transmec semnează Manifestul pentru ocuparea forței de muncă feminine

Pe 12 septembrie, la Roma, a fost semnat oficial Manifestul pentru ocuparea forței de muncă feminine de valoarea D, un document politic în 9 puncte care stabilește instrumente concrete pentru promovarea forței de muncă feminine în cadrul companiei.

Trasporti Internazionali Transmec s.p.a. și alte mai mult de 100 de companii s-au angajat să respecte fiecare dintre punctele enumerate în manifest, adoptând obiective clare și măsurabile și asigurând schimbul de informații pe plan intern.

Printre altele, companiile se angajează, de exemplu, ca în faza de selecție să existe un grup de candidați reprezentativi pentru ambele sexe, să monitorizeze prezența feminină la diferitele niveluri corporative și să promoveze avansarea acestora, inclusiv în funcțiile de conducere.

În cadrul evenimentul s-a discutat în mod constructiv cu Autoritățile, reprezentate de Maria Elena Boschi, Subsecretar de Stat la Președinția Consiliului de Miniștri, Teresa Bellanova, Ministru Adjunct pentru Dezvoltare Economică, Tito Boeri, președintele INPS și Guido Carli, Rectorul Universității LUISS.

Manifestul pentru ocuparea forței de muncă feminine a obținut patronajul Președinției Italiene a G7 și al Departamentului pentru Egalitatea de Șanse al Președinției Consiliului de Miniștri.

Manifestul_Trasporti Internazionali Transmec


Comunicat de presă_Manifestul Valoarea D