Transmec

World connected,
world protected

Kilometru după kilometru, pentru un viitor mai durabil.

Pentru a construi o lume în care protecția mediului merge mână în mână cu progresul, luăm măsuri concrete în fiecare zi, inovând, investind și adoptând o abordare proactivă asupra schimbării.

Mediul

ESG Sostenibilità - Environment
01

Flotă mereu reînnoită și formare pentru șoferi

Durabilitatea se află în centrul operațiunilor Grupului Transmec și este reprezentată de reînnoirea constantă a flotei, care este alcătuită în prezent din vehicule Euro VI, iar 80% din semiremorci sunt ecologice. Acest lucru ne permite să reducem consumul și emisiile prin utilizarea celor mai bune tehnologii disponibile. În paralel, investim în formarea șoferilor pentru un șofat sigur și ecologic.

02

Inovații în transportul rutier

Cu scopul de a reduce impactul asupra mediului, Grupul și-a extins flota cu zece camioane de ultimă generație alimentate cu gaz natural, cel mai ecologic combustibil pentru motoarele cu combustie internă. Printre principalele beneficii se numără îmbunătățirea semnificativă a calității aerului și atenuarea încălzirii globale prin scăderea considerabilă a emisiilor de dioxid de carbon (CO2) în comparație cu un motor diesel echivalent. Un alt beneficiu este reducerea drastică a poluării fonice, contribuind substanțial la îmbunătățirea calității vieții în zonele urbane.

03

Investiții în transportul intermodal

Încă de la înființarea sa, Grupul a dat dovadă de o viziune orientată spre viitor în ceea ce privește transportul intermodal. Această perspectivă strategică și-a găsit expresia concretă în investiții continue de-a lungul anilor, culminând în 2016 cu inaugurarea propriului terminal intermodal în România. Grupul a devenit nu doar managerul terminalului, ci și proprietarul trenurilor și al remorcilor, consolidându-și astfel prezența de-a lungul întregului lanț logistic. Adoptarea transportului feroviar s-a dovedit a fi crucială în reducerea amprentei de carbon la nivel global. Statisticile vorbesc de la sine: transportul feroviar înregistrează o valoare de 0,05 kg CO2/km, față de 0,75 kg CO2/km pentru consumul rutier, ceea ce reprezintă o reducere de 0,70 kg CO2/km.

04

Hub-uri logistice ecologice la Londra și Campogalliano

Ca răspuns la cererea tot mai mare din partea clienților, Transmec Uk s-a mutat recent într-un hub modern de 14.000 mp în prestigioasa zonă London Gateway, construit în conformitate cu criteriile BREEAM, cel mai important standard de durabilitate în construcții la nivel mondial, cu rating „excepțional”, garantând o reducere de 30% a emisiilor de carbon în timpul fazei de construcție și o reducere de 40% a emisiilor la capacitate operațională maximă.

În mod similar, zona logistică nou construită în Campogalliano, cu o suprafață de aproximativ 50.000 mp, îndeplinește în totalitate standardele APEA (Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (Zone de producție echipate ecologic)). Construcția noilor clădiri a respectat cu scrupulozitate criteriile de proiectare care vizează eficiența energetică și inerția termică ridicate.

05

Instalație fotovoltaică

În 2023 au fost construite trei centrale fotovoltaice pentru autoconsum, câte una dedicată fiecărei resurse de la sediul central din Campogalliano; un pas fundamental în tranziția ecologică a grupului. Prin valorificarea energiei solare, compania își propune să genereze energie curată și regenerabilă în mod independent, reducând emisiile de gaze cu efect de seră. Fiecare instalație este echipată cu 1076 module fotovoltaice, generând un randament energetic anual de 617,37 MWh. Producția de energie curată a fiecărei instalații va contribui la o reducere de 4.146 de tone a emisiilor de CO2, după 20 de ani.

-> Priveste filmarea

Oamenii

ESG Sostenibilità - People
01

Egalitatea de gen

În ecosistemul sectorului de transport și logistică, caracterizat în mod tradițional de o predominanță a reprezentanților sexului masculin, compania-mamă a atins o etapă importantă obținând o egalitate de gen aproape completă în rândul tuturor angajaților. De fapt, prezența femeilor în cadrul companiei se ridică la 48% din forța de muncă.

02

Banca roșie împotriva violenței

Ca simbol tangibil al angajamentului său în lupta contra violenței împotriva femeilor și a discriminării de gen, în 2020, Grupul a amplasat o bancă roșie împotriva violenței la intrarea în sediul său din Campogalliano. Această inițiativă constituie un semn vizibil și continuă să ateste angajamentul concret al Transmec față de o societate mai conștientă și mai echitabilă.

În același an, ca parte integrantă a unei rețele de companii care vizează prevenirea și combaterea violenței și a discriminării de gen la locul de muncă și în afara acestuia, Transmec a primit Premiul Libellula.

03

Welfare

Una dintre pietrele de temelie ale programului de welfare este bonusul anual plătit tuturor angajaților în funcție de încadrare și vechime. Această abordare recunoaște contribuția individuală, dar, în același timp, încurajează o cultură corporativă axată pe meritocrație și pe îmbunătățirea competențelor. Angajamentul Grupului Transmec față de starea de bine a angajaților se extinde dincolo de dimensiunea economică, susținând sănătatea fizică și mentală a acestora prin programe de asistență medicală și psihofizică grație parteneriatelor cu unități medicale specializate.

04

Academy

Recunoscând că oamenii sunt inima care bate a companiei, Grupul a cultivat o cultură corporativă în care formarea continuă este unul dintre pilonii fundamentali. Acest angajament are la bază conștientizarea faptului că evoluția dinamică a sectorului transporturilor și logisticii necesită competențe din ce în ce mai specializate și actualizate în mod constant. Odată cu înființarea propriei Academii în 2023, Grupul face un pas decisiv înainte. Concepută ca un ecosistem dinamic, un mediu de schimb, comparație și dezvoltare, angajații își pot îmbunătăți competențele într-un mediu stimulant și colaborativ.

05

Implicarea în cadrul comunităților

Cu o viziune dedicată responsabilizării comunității și susținerii talentelor emergente, Grupul sprijină diverse sporturi la nivel european, precum baschetul, rugby-ul, ciclismul, boxul thailandez și gimnastica; o manifestare clară a angajamentului companiei de a restitui valoare societăților în care activează. Încă de la înființare, Transmec a fost un promotor al valorilor sociale esențiale, precum solidaritatea și incluziunea, iar participarea sa activă în diverse sporturi contribuie la sensibilizarea cu privire la probleme cruciale precum egalitatea, integrarea și diversitatea.

Governance

ESG Sostenibilità - Governance
01

Sistemul de calitate

Pentru grupul Transmec, calitatea înseamnă în primul rând siguranță și responsabilitate față de mediu. Se pune un accent constant pe siguranța în transport și la locul de muncă, prin investiții specifice pentru a asigura standarde ridicate. Grupul deține certificări importante, inclusiv ISO 9001 pentru calitatea serviciilor, TAPA pentru siguranța în gestionarea transporturilor, ISO 14001 pentru angajamentul față de mediu și ISO 45001 pentru sănătatea și siguranța la locul de muncă. De asemenea, deține certificarea ISAE 3402, care atestă caracterul adecvat al controalelor interne, demonstrând un angajament general față de calitate și excelență operațională.

02

Digitalizare

Prin echilibrarea inteligentă a obiectivelor economice cu cele de mediu, Grupul Transmec adoptă o perspectivă pe termen lung în strategiile și procesele sale de dezvoltare. Unul dintre aceste procese a fost programul de digitalizare. Cu 50% din transporturi și 80% din mișcările logistice gestionate prin EDI, strategia de digitalizare s-a dovedit capabilă să reducă impactul asupra mediului și să crească eficiența operațională.

03

Codul etic de conduită

De câțiva ani, Transmec a implementat cu fermitate un cod etic cuprinzător care definește în mod clar principiile morale de bază, dar stabilește și reguli de conduită care să ghideze fiecare aspect al activităților sale de afaceri. Acest cod, legat în mod intrinsec de filozofia companiei, reprezintă un angajament de durată față de integritate și responsabilitate, servind drept busolă morală fundamentală pentru toți cei implicați în sectorul operațional.

04

Whistleblowing

Consolidându-și angajamentul față de transparența și integritatea corporativă, Grupul a activat o platformă de Whistleblowing, un canal dedicat, special conceput pentru a promova un mediu organizațional marcat de claritate și etică. Pe lângă faptul că este un instrument esențial pentru raportarea comportamentelor lipsite de etică sau ilegale, aceasta joacă un rol cheie în crearea unei culturi corporative în care comunicarea deschisă este încurajată și apreciată.