Transmec

Notă de informare privind prelucrarea datelor personale conform art. 13-14 din Regulamentul UE 2016/679

Trasporti Internazionali Transmec Spa

Via Ponte Alto 32

41011 Campogalliano (MO)

Tel.: 059 895811

NR. TVA 00179970363

Persoane vizate: Candidați în vederea instaurării unui raport de lucru.

Trasporti Internazionali Transmec Spa, în calitate de Operator de date cu caracter personal pe care le deține, conform și cu efectele Reg. UE 2016/679 în continuare denumit „GDPR” („Codul privind protecția datelor cu caracter personal”), prin prezenta vă aduce la cunoștință că legea menționată prevede protecția persoanelor interesate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, iar această prelucrare va fi bazată pe principiile de corectitudine, legalitate, transparență și protecție a confidențialității și drepturilor dvs.

Datele dvs. personale vor fi prelucrate în conformitate cu dispozițiile legii în ceea ce privește standardul de mai sus și obligațiile de confidențialitate prevăzute în prezenta.

Scopul și baza juridică a prelucrării: în special, datele dvs. vor fi utilizate în următoarele scopuri cu privire la implementarea măsurilor conexe obligațiilor contractuale sau pre-contractuale:

 • selectarea personalului în vederea instaurării unui raport de lucru.

În scopul prelucrării menționate, Operatorul poate lua la cunoștință despre anumite categorii speciale de date personale și în detaliu: Date speciale introduse în mod voluntar de către candidat în CV-ul trimis și/sau livrat în mod spontan. Prelucrarea datelor personale pentru aceste categorii speciale este efectuată în conformitate cu art. 9 din GDPR.

De asemenea, datele dvs. personale, în urma acordului, pot fi utilizate în următoarele scopuri:

 • Eventualele date speciale introduse în mod voluntar de către candidat vor fi prelucrate numai cu acordul acestuia. Orice refuz de prelucrare nu compromite utilizarea celorlalte date în scopul selectării personalului.

Furnizarea de date este opțională pentru dvs. în ceea ce privește scopurile menționate mai sus, iar refuzul dvs. referitor la prelucrare nu compromite continuarea raportului sau adecvarea prelucrării propriu-zise.

Modalități de prelucrare. Datele dvs. personale vor putea fi prelucrate în următoarele moduri:

 • colectarea de date în mod informatic sau telematic;

 • prelucrarea prin intermediul calculatoarelor electronice;

 • prelucrarea manuală prin intermediul arhivelor pe hârtie.

Fiecare prelucrare are loc în conformitate cu metodele stabilite în articolele 6 și 32 din GDPR și prin adoptarea măsurilor de securitate prevăzute.

Datele dvs. vor fi prelucrate numai de către un personal autorizat în mod expres de către Operator și, în special, de următoarele categorii de angajați:

 • Responsabil de funcție/filială;

 • Departamentul de Resurse Umane.

Comunicare: Datele dvs. pot fi comunicate unor terțe părți pentru o bună gestionare a raportului și, în special, următoarelor categorii de Destinatari, inclusiv toți Procesatorii de date desemnați în mod corespunzător:

 • Companii ale grupului.

Divulgare: Datele dvs. personale nu vor fi divulgate în niciun fel.

Perioada de păstrare. Rețineți că, în conformitate cu principiile legalității, limitării scopului și minimizării datelor, conform art. 5 din GDPR, perioada de păstrare a datelor dvs. personale este:

 • În timpul necesar evaluării aplicației pe baza nevoilor companiei.

Operator: Operatorul de date, conform Legii, este Trasporti Internazionali Transmec SPA (Via Ponte Alto 32 , 41011 Campogalliano (MO); e-mail: [email protected]; telefon: 059 895811; Nr. TVA: 00179970363) în persoana reprezentantului legal pro tempore.

Proprietarul a desemnat Responsabilul cu protecția datelor disponibil la adresa de e-mail [email protected].

Acesta are dreptul de a obține de la operator anularea (dreptul de a fi uitat), limitarea, actualizarea, corectarea, portabilitatea, opunerea în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc, iar în general, poate exercita toate drepturile prevăzute în art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 din GDPR.

De asemenea, poate consulta în orice moment versiunea actualizată a prezentei note de informare, la următoarea adresă https://www.privacylab.it/informativa.php?09569307594.

REGULAMENTUL UE 2016/679: ART. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Drepturile persoanei vizate

 1. Persoana vizată are dreptul să obțină confirmarea existenței sau absenței datelor cu caracter personal care o privesc, chiar dacă nu sunt încă înregistrate, comunicarea acestora în formă inteligibilă și posibilitatea de a face o reclamație la Autoritățile de supraveghere.

 2. Persoana vizată are dreptul să obțină informații cu privire la:

  1. originea datelor cu caracter personal;

  2. scopurile și metodele de prelucrare;

  3. logica aplicată în cazul prelucrării realizate cu ajutorul instrumentelor electronice;

  4. datele de identificare ale operatorului, ale persoanelor responsabile și ale reprezentantului desemnat conform art.5, alineat 2;

  5. persoanele sau categoriile de persoane cărora le pot fi comunicate datele cu caracter personal sau care pot afla despre acestea în calitate de reprezentanți desemnați pe teritoriul Statului, responsabili sau împuterniciți.

 3. Persoana vizată are dreptul de a obține:

  1. actualizarea sau corectarea, atunci când dorește, precum și completarea datelor;

  2. anularea, transformarea sub formă anonimă sau blocarea datelor prelucrate în mod ilegal, inclusiv a datelor a căror păstrare nu este necesară pentru scopurile pentru care datele au fost colectate sau prelucrate ulterior;

  3. certificarea faptului că operațiunile prevăzute la litera a) și b) au fost aduse la cunoștință, în ceea ce privește conținutul acestora, persoanelor cărora le-au fost comunicate sau divulgate datele, cu excepția cazului în care această obligație se dovedește imposibilă sau implică utilizarea unor mijloace vădit necorespunzătoare față de dreptul protejat;

  4. transferabilitatea datelor.

 4. Persoana vizată are dreptul de a se opune, în totalitate sau parțial:

  1. din motive legale, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, chiar dacă acestea sunt relevante pentru scopul colectării;

  2. prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc în scopul trimiterii de materiale publicitare, de vânzare directă, pentru realizarea cercetării de piaţă sau comunicare comercială.