Transmec

World connected,
world protected

Kilometr za kilometrem w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości.

Aby stworzyć świat, w którym ochrona środowiska idzie równym krokiem z postępem, każdego dnia wykonujemy konkretne działania polegające na wprowadzaniu innowacji, inwestowaniu i proaktywnym podejściu do zmian.

 Środowisko

ESG Sostenibilità - Environment
01

Ciągle odnawiana flota i szkolenie kierowców

Zrównoważony rozwój stoi w centrum działań Grupy Transmec i przejawia się m.in. w ciągłej wymianie floty, składającej się aktualnie z pojazdów klasy Euro VI i w 80% z naczep ekokompatybilnych. Dzięki zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii możemy zredukować zużycie paliwa i emisję gazów do atmosfery. Równocześnie inwestujemy w szkolenie kierowców w zakresie bezpiecznego i ekologicznego prowadzenia pojazdów.

02

Innowacje w transporcie drogowym

Obierając za cel zmniejszenie swojego wpływu na środowisko, Grupa poszerzyła posiadaną flotę o dziesięć ciągników najnowszej generacji napędzanych gazem ziemnym, najbardziej ekologicznym paliwem przeznaczonym do silników spalinowych. Pośród głównych zalet wyróżnia się znacząca poprawa jakości powietrza i ograniczenie globalnego ocieplenia poprzez znaczącą redukcję emisji dwutlenku węgla (CO2) w porównaniu do podobnych silników diesla. Dodatkową zaletą jest drastyczna redukcja zanieczyszczenia akustycznego, która w znaczący sposób wpływa na poprawę jakości życia w strefach miejskich.

03

Inwestycje w transport intermodalny

Już od samego początku Grupa posiadała dalekosiężną wizję dotyczącą transportu intermodalnego. Ta strategiczna perspektywa skonkretyzowała się pod postacią ciągłych, wieloletnich inwestycji, których kumulacją było otwarcie w 2016 r. własnego Terminalu Intermodalnego w Rumunii. Grupa nabyła nie tylko prawo do obsługi terminalu, ale zakupiła również pociągi i naczepy, umacniając w ten sposób swoją obecność wzdłuż całego łańcucha logistycznego. Wprowadzenie transportu szynowego okazało się kluczowe dla zmniejszenia całościowego śladu węglowego. Statystyki są jasne: transport szynowy powoduje emisję na poziomie 0,05 kg CO2/km, kołowy natomiast 0,75 kg CO2/km, co pozwala na zaoszczędzenie 0,70 kg CO2/km.

04

Zielone Huby logistyczne w Londynie i w Campogalliano

Odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie klientów, Transmec Uk przeniosła swoją siedzibę do nowoczesnego huba o powierzchni 14 000 m2 położonego w prestiżowej London Gateway, wybudowanego zgodnie z kryteriami BREEAM, najlepszego na świecie standardu zrównoważonego rozwoju dla budownictwa, otrzymując ocenę "wyjątkowy" i zapewniając tym samym redukcję 30% dwutlenku węgla w fazie budowy i 40% emisji podczas pracy.

Analogicznie, nowo wybudowana strefa logistyczna w Campogalliano, położona na około 50 000 m2, spełnia całkowicie standard APEA (Proekologiczne Obszary Produkcyjne). Wybudowanie nowych struktur ściśle powiązane jest z kryteriami projektowymi mającymi na celu zapewnienie wydajności energetycznej oraz inercji termicznej.

05

Instalacja fotowoltaiczna

W 2023 r. wybudowaliśmy trzy instalacje fotowoltaiczne przeznaczone do zaspokojenia naszych potrzeb energetycznych, z których jedna zasila główną siedzibę w Campogalliano. Był to milowy krok w transformacji ekologicznej grupy. Wykorzystując energię słoneczną, firma pragnie w sposób samodzielny wygenerować czystą, odnawialną energię, redukując emisję gazów cieplarnianych. Każda z instalacji wyposażona jest w 1076 modułów fotowoltaicznych, które pozwalają na wygenerowanie rocznie 617,37 MWh energii. Produkcja czystej energii przez każdą z instalacji pozwoli na zredukowanie ilości CO2 o 4 146 ton w ciągu najbliższych 20 lat.

-> Obejrzyj wideo

Osoby

ESG Sostenibilità - People
01

Gender equality

W ekosystemie sektora transportowego i logistycznego, zdominowanym tradycyjnie przez mężczyzn, zarząd grupy we włoszech zdołał zrealizować znaczący cel polegający na uzyskaniu praktycznie pełnej równości pomiędzy ilością zatrudnianych mężczyzn i kobiet. Kobiety stanowią w naszej firmie około 48% załogi.

02

Czerwona ławka przeciwko przemocy

W 2020 r. Grupa umieściła przed wejściem do swojej głównej siedziby w Campogalliano czerwoną ławkę będącą symbolem konkretnego zaangażowania w walkę z przemocą wobec kobiet oraz z dyskryminacją płciową. Inicjatywa ta stanowi widoczny sygnał i dowodzi konkretnego zaangażowania Transmec w tworzenie świadomej i równej społeczności.

W tym samym roku, będąc integralną częścią sieci firm skoncentrowanych na zapobieganiu i przeciwstawianiu się przemocy i dyskryminacji płciowej zarówno w kontekście zawodowym, jak i poza nim, Transmec otrzymała Nagrodę Libellula.

03

Polityka socjalna

Jednym z kamieni milowych programu świadczeń socjalnych jest coroczna premia wypłacana wszystkim pracownikom na podstawie zaszeregowania i stażu pracy. Podejście to stanowi docenienie indywidualnego wkładu pracownika, ale zachęca również do tworzenia kultury firmowej skoncentrowanej wokół merytokracji i doceniania kompetencji. Zaangażowanie Grupy Transmec w dobrostan swoich pracowników wykracza poza wymiar ekonomiczny i konkretyzuje się poprzez promocję zdrowia fizycznego i mentalnego realizowaną za pomocą programów wspierania dobrego samopoczucia psychofizycznego na mocy porozumień z wyspecjalizowanymi ośrodkami medycznymi.

04

Akademia

Uznając personel za bijące serce spółki, Grupa stworzyła kulturę firmową, w której ciągłe szkolenie jest jednym z głównych jej filarów. Zaangażowanie to wynika ze świadomości, że dynamiczna ewolucja sektora transportowego i logistycznego wymaga coraz większych kompetencji, które są nieustannie aktualizowane i rozwijane. Wraz z założeniem Akademii w 2023 Grupa wykonała znaczący krok. W tym pomyślanym jako dynamiczny ekosystem środowisku wymiany myśli, konfrontacji i rozwoju pracownicy mogą rozwijać swoje kompetencje w stymulującej i pełnej współpracy atmosferze.

05

Zaangażowanie w lokalne społeczności

Zgodnie z wizją skierowaną na empowerment społeczności i rozwój pojawiających się talentów Grupa wspiera różne inicjatywy sportowe na poziomie europejskim w dyscyplinach takich jak koszykówka, rugby, kolarstwo, boks tajski i gimnastyka. To jasny sygnał potwierdzający zaangażowanie firmy w podnoszenie wartości społeczności, w ramach których działa. Od samego początku Transmec promuje podstawowe wartości społeczne, jak solidarność i inkluzywność, a jej zaangażowanie w pracę na rzecz różnych dyscyplin sportowych pomaga zwrócić uwagę na kluczowe tematy, takie jak równość, integracja i odmienność.

Governance

ESG Sostenibilità - Governance
01

System jakości

Jakość dla Grupy Transmec oznacza przede wszystkim bezpieczeństwo i odpowiedzialność za środowisko. Stała uwaga skupiona jest na bezpieczeństwie przewozów i środowiska pracy oraz na inwestycjach mających na celu zapewnienie najwyższych standardów. Grupa posiada prestiżowe certyfikaty, takie jak ISO 9001 w zakresie jakości usług, TAPA w zakresie bezpieczeństwa w obsłudze przewozów, ISO 14001 w zakresie zaangażowania środowiskowego i ISO 45001 w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Firma posiada ponadto certyfikat ISAE 3402 potwierdzający właściwy sposób przeprowadzania kontroli wewnętrznych, dowodząc zaangażowania w osiągnięcie najwyższej jakości i doskonałości operacyjnej.

02

Cyfryzacja

Mądrze bilansując cele ekonomiczne i środowiskowe, Grupa Transmec stosuje długoterminową perspektywę dla swoich strategii i procesów rozwoju. Jednym z takich procesów był program cyfryzacji. Wraz z 50% wysyłek i 80% ruchów logistycznych obsługiwanych przez EDI, strategia cyfryzacji pozwoliła zredukować wpływ środowiskowy i zwiększyć wydajność operacyjną.

03

Kodeks etyczny

Lata temu Transmec w sposób zdecydowany wprowadziła wyczerpujący kodeks etyczny, który w jasny sposób określa moralne podstawy oraz zasady, którymi należy kierować się w każdym aspekcie działań firmowych. Kodeks ten, nierozerwalnie powiązany z filozofią firmową, pokazuje długotrwałe zaangażowanie w integralność i odpowiedzialność, pełniąc rolę moralnego kompasu dla wszystkich osób będących częścią procesu operacyjnego.

04

Whistleblowing

Potwierdzając swoje zaangażowanie w transparentność i integralność firmową, Grupa aktywowała platformę whistleblowingową będącą kanałem promującym środowisko organizacyjne charakteryzujące się przejrzystością i etycznymi podstawami. Poza stworzeniem kluczowego narzędzia do sygnalizowania nieetycznych i nielegalnych zachowań, platforma pełni istotną rolę w tworzeniu kultury firmowej, w której otwarta komunikacja jest mile widziana i ceniona.