Home » Logistyka » Pakowanie

Pakowanie

Nasze ponad dziesięcioletnie doświadczenie pozwala nam na całkowitą kontrolę dostaw opakowań, oferując pojemniki, które projektujemy tak, aby były ekonomiczne i wydajne oraz poddajemy testom i produkujemy w zakładach należących do Grupy. 

Założenie takie pozwala nam dostarczać nowoczesne rozwiązania o wysokim poziomie konkurencyjności i kompetencji. 

W ten sposób Transmec Group może pełnić rolę jedynego referenta będącego w stanie zintegrować usługi pakowania, zarządzania logistyką i spedycji towarów


Zajmujemy się cały procesem przemysłowym związanym z opakowaniami: 

 • Opracowanie i projektowanie opakowań Produkcja opakowań 
 • Pakowanie: w siedzibie producenta w przypadku pakowania na miejscu lub w naszych właściwie wyposażonych magazynach 


Oferujemy ponadto następujące usługi: 

 • Odłączenie instalacji 
 • Techniczny odczyt wymiarów i parametrów w celu zapewnienia prawidłowości wysyłki 
 • Odbiór instalacji 
 • Opakowania do maszyn, komponentów i instalacji o wyjątkowych rozmiarach 
 • Metalowe mocowania i dopasowane systemy zabezpieczające
 • Kitting 
 • Spedycja drogą lądową, morską i powietrzną 
 • Raportowanie i dokumentowanie wszystkich faz realizacji 

Nasze zalety: 

 • Poprawa zarządzania towarami 
 • Optymalizacja rozmieszczenia i planów załadunku 
 • Mniej rozbudowana i bardziej wydajna logistyka wewnętrzna 
 • Redukcja czasu wprowadzenia na rynek 
 • Większa elastyczność 
 • Jeden partner dla całego łańcucha dostaw 

Nasz personel jest wysoce wykwalifikowany i gotowy do ocenienia każdego procesu pakowania i zapytania w sprawie opakowań przemysłowych, aby dostarczyć najlepsze rozwiązania i systemy spełniające wszelkie szczególne wymagania.