Home » Logistyka » Logistyka Mebli

Logistyka Mebli

Dla wielu producentów i dystrybutorów w przemyśle meblarskim logistyka wiąże się z długim czasem dostawy i wysokim poziomem zapasów. 

Wybór wykwalifikowanego dostawcy usług pozwoli na optymalizację procesu. 

Z Transmec Group procesy logistyczne przyspieszą, a koszty stałe przekształcą się w koszty zmienne. 

Nasze usługi: 

  • Logistyka inbound 
  • Czynności kontrolne: pełna widoczność łańcucha, wymiana informacji w czasie rzeczywistym i pełne monitorowanie produktu 
  • Współdzielenie zasobów (przestrzeni, materiałów, personelu) z większą elastycznością działania 
  • Usługi  wartości dodanej, które uzupełniają zarządzanie przepływem ostaw
  • Magazynowanie we własnych obiektach i w dedykowanych magazynach 
  • Dystrybucja i konsolidacja w centrach dystrybucji detalicznej 
  • Dostawy do odbiorców prywatnych realizowane przez personel o właściwym przeszkoleniu w zakresie dostaw do klienta końcowego