Transmec

Logistyka In-House

Upraszczamy logistykę, pracując bezpośrednio w twojej siedzibie i oszczędzając twoje zasoby.

Usługa

Skorzystanie z zalet logistyki w siedzibie klienta oznacza posiadanie „w domu” surowców i gotowych produktów oraz kompetentnego partnera w zakresie logistyki potrafiącego monitorować i poprawić zarządzanie łańcuchem dostaw.

Nasze zalety

Logistica inhouse
01

Spersonalizowane planowanie

Nasze spersonalizowane planowanie pozwala na dopasowanie logistyki do twoich specyficznych wymagań, jak najlepiej optymalizując twoje przestrzenie.

02

Zdolność adaptacji

Rozwiązania just-in-time, just-in-sequence lub Kanban, zasilanie linii produkcyjnych, wstępny montaż. Taka elastyczność pozwala nam na wydajne zarządzanie sezonowością, zmianami wolumenów produkcji lub zamówieniami klientów.

03

Obsługa towarów

Bezpośrednio zarządzamy przyjmowaniem i składowaniem surowców i półproduktów niezbędnych do produkcji.

04

Organizacja

Uważnie kontrolujemy poziomy inwentarzowe, zapewniając optymalizację zapasów pod kątem zapotrzebowania, redukując do minimum odpady i gwarantując wydajny przepływ pracy.

05

Line feeding

Zajmujemy się szybkim i punktualnym dostarczaniem niezbędnych surowców i komponentów bezpośrednio na linie produkcyjne. Takie podejście zapewnia ciągłość produkcji oraz zapobiega przerwom, optymalizując wydajność roboczą.

Skontaktuj się z nami,
aby dowiedzieć się więcej

Skontaktuj się z naszymi ekspertami już dziś i uzyskaj poradę lub poproś o ofertę lub kosztorys.