Transmec

Logistyka Mediolan: nowy hub Transmec

Pomiędzy innowacją a zrównoważonym rozwojem - przyszłość łańcucha dostaw zaczyna się tutaj.

Nuovo magazzino logistico Truccazzano (Milano)

W celu składowania towarów udostępniamy w Mediolanie 25 000 m2 magazynu zaprojektowanego zgodnie z najwyższymi standardami technologicznymi, zapewniając maksymalną funkcjonalność z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Strategiczna lokalizacja oferuje konkretne zalety w zakresie składowania towarów oraz czynności importowych i eksportowych na poziomie krajowym i międzynarodowym

Nasze usługi w zakresie logistyki, przewozów i magazynowania w Mediolanie

Nasz ugruntowany know-how przejawia się w zróżnicowanej gamie usług logistycznych i transportowych opracowanych tak, aby adaptować się do specyficznych wymagań różnych sektorów, w tym automotive, modowego, spożywczego, hi-tech, przemysłowego, sport i wellness, wydawniczego i wyposażenia wnętrz.

Nuovo magazzino logistico Truccazzano (Milano) - Servizi
01

Zarządzanie fizyczne, organizacyjne i informacyjne

Zintegrowane zarządzanie dobrami fizycznymi, aby zmaksymalizować płynność ruchów na wejściu i na wyjściu towarów oraz zapewnić stałą wymianę danych pomiędzy systemami informatycznymi.

02

Krótko i długoterminowy depozyt towarów w Mediolanie

Z regałami na 30 000 palet.

03

Wielosektorowe i welokanałowe rozwiązania logistyczne w Mediolanie

Dostawy końcowe, dystrybucja just-in-time, usługi picking, packing i fulfillment, kontrola zapasów, ponowna obróbka i kontrola jakości.

04

Wysoka automatyzacja

Systemy obsługi magazynu bin-to-person o wysokiej wydajności operacyjnej.

05

Specjalistyczne umiejętności

Aby dostarczać zaawansowane technologiczne i spersonalizowane usługi, mogące skutecznie zaspokoić wymagania o wysokiej złożoności.

06

Europejska sieć magazynów

Solidna infrastruktura logistyczna i strategiczna na skalę kontynentalną.

07

Transport i dystrybucja z naszych magazynów w Mediolanie

Nasi klienci mogą skorzystać z dostępu do sieci 40 filii i magazynów Grupy Transmec rozlokowanych w Europie i w Afryce Północnej zapewniających obsługę in house procedur celnych.

Magazyn w Mediolanie Green

Odmieniając przez wszystkie przypadki wydajność operacyjną i zaangażowanie w ochronę środowiska, jesteśmy partnerem, który sprawi, że twój łańcuch dostaw stanie się bardziej ekologiczny.

Nuovo magazzino logistico Truccazzano (Milano) - Sostenibilità
01

Zintegrowanie z krajobrazem

Precyzyjny dobór odcienia elewacji i pokrycia dachowego dopasowanego harmonijnie do naturalnego otoczenia.

02

Green roof

Ogród dachowy o powierzchni 2 800 m2 służący promocji bioróżnorodności.

03

Instalacja fotowoltaiczna

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kW służy aktualnie do zaspokojenia zapotrzebowania energetycznego biur i szatni. W najbliższej przyszłości zostanie ona rozbudowana.

04

Systemy oświetleniowe LED

Są integralną częścią naszej strategii wydajności energetycznej, zapewniają wysokiej jakości oświetlenie przy minimalnym wpływie na środowisko.

05

Wózki i przenośniki elektryczne

Ze stopniową wymianą akumulatorów ołowiowych na akumulatory litowe.

06

Certyfikat LEED Gold

Jesteśmy w trakcie procesu uzyskiwania certyfikatu przyznawanego budynkom, które spełniają rygorystyczne normy w zakresie ekologii i ekokompatybilnych rozwiązań konstrukcyjnych.

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami, aby znaleźć dla Ciebie odpowiednie rozwiązanie.

Kod pocztowy *