Transmec

Jak pracujemy

Dobrze, a to co nas wyróżnia, to nasze wyjątkowe i indywidualne podejście do stawiania czoła wyzwaniom.

Come lavoriamo - Transmec Group

Personalizowane rozwiązania

Jedną z cech charakterystycznych Transmec jest umiejętne „projektowanie rozwiązań” łączących logistykę i transport, aby stawić czoła najbardziej zawiłym wyzwaniom stojącym przed firmami aktywnymi na rynku międzynarodowym lub opartymi na wielokanałowej strategii rozwoju. Kierujemy się pięcioma zasadami:

Soluzioni personalizzate trasporti e logistica
01

Słuchamy i analizujemy

Dogłębne zrozumienie do kogo płyną zalety wynikające z naszych nowych rozwiązań logistycznych i transportowych oraz jakie doświadczenie stanie się udziałem klienta jest kluczem do zdefiniowania zakładanych celów.

02

Niech przemówią liczby

Celem mającym poprawić łańcuch dostaw i wydajność są liczby, lepsze niż obecnie. A to w liczbach często ukryte są przyczyny niezadowalających wyników.

03

Zapewnienie odpowiednich umiejętności

Żadne zadanie w zakresie projektowania usług nie zakończy się powodzeniem, gdy brakuje niezbędnych umiejętności, często specjalistycznych. Firma Transmec skodyfikowała ich wewnętrznie ponad 40, do których dodano kody jej partnerów IT i współpracowników zewnętrznych.

04

Projektowanie customer experience

Dogłębnie zrozumienie, kto powinien skorzystać z nowych rozwiązań logistycznych i transportowych oraz jakie customer experience chcielibyśmy osiągnąć, są dla nas celami, które musimy osiągnąć.

05

Eksperymenty szyte na miarę

Nowe, zintegrowane rozwiązanie logistyczno-transportowe materializuje się w „prototypie” i staje się zorganizowanym i funkcjonującym procesem uzyskiwanym dzięki cierpliwej pracy nad doskonaleniem poprzez aktywne zaangażowanie firmy klienta.

Intelligent transport

Aby rozwijać się tak szybko, jak Grupa Transmec, potrzeba dużo rozproszonej inteligencji i doskonałej technologii wsparcia, których nie można kupić na rynku, ale które są rozwijane przez lata doświadczeń w tej dziedzinie. Można wymienić wiele przykładów, które to potwierdzają:

01

Rozwój autorskich systemów

Rozwój autorskich systemów, takich jak T-Brexit, zarządzających wymianą informacji pomiędzy Centrami Obsługi Celnej a biurami Transmec, pozwolił na znacznie ograniczenie błędów w dokumentacji.

02

Ciągły rozwój całodobowego Control Room

Ciągły rozwój całodobowego Control Room w Oradei w Rumunii, zajmującego się optymalizacją wydajności poprzez ograniczenie przejazdów bez ładunku oraz monitorowaniem wszystkich naszych przewozów w czasie rzeczywistym, doprowadził do ograniczenia kradzieży praktycznie do zera oraz zredukował emisje CO2.

03

Projektowanie i zarządzanie intermodalnymi rozwiązaniami

Projektowanie i zarządzanie intermodalnymi rozwiązaniami w zakresie przewozów kolejowych w całej Europie, wspierane stałymi inwestycjami w terminal kolejowy naszej własności w Oradei w Rumunii.

04

Logistyka 5.0

Rosnąca automatyzacja naszej logistyki i postępująca robotyzacja linii „picking and packing” (usługa „kompletowania i pakowania zamówienia”) wraz z dodaniem specyficznych usług, takich jak wprowadzenie kontroli jakości.

05

Zintegrowane zarządzanie transportem

Zintegrowane zarządzanie transportem do i z Afryki Północnej po niedawnym przejęciu TNA Cargo.

06

Business Intelligence

Rozwój systemu Business Intelligence do monitorowania kluczowych wskaźników wydajności (KPI) i realizacji przesyłek klientów.

07

Wymiany danych

Stała komunikacja z klientami/dostawcami poprzez połączenia do międzysystemowej wymiany danych, które zwiększają efektywność zarządzania przesyłkami.

08

Pierwsza i ostatnia mila

Stworzenie aplikacji internetowej Transmec do zarządzania pierwszą i ostatnią milą, która pozwala nam zoptymalizować nasze planowanie.

Prace w toku

Cyfrowa transformacja Transmec przyspiesza dzięki wielu otwartym placom budowy: dostępowi online i w czasie rzeczywistym do naszych pulpitów kontrolnych, automatyzacji przepływu pracy i pełnej cyfryzacji zarządzania dokumentami, standaryzacji etykietowania i pakowania, ale także rozwojowi e-learningu platformy rozwoju i międzypokoleniowego transferu naszych umiejętności.