Transmec

Incoterms

Znajdź reguły Incoterms najlepiej odpowiadające twoim wymaganiom w zakresie transportu międzynarodowego.

Czym są reguły Incoterms?

Reguły Incoterms, akronim słów International Commercial Terms, są zbiorem standaryzowanych zasad opublikowanych przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC) stosowanych do jasnego określania odpowiedzialności sprzedawcy i nabywcy w ramach międzynarodowych transakcji handlowych.
Zasady takie określają warunki dostawy, przeniesienie ryzyka i koszty powiązane z transportem i dostawą towarów.
Reguły Incoterms stanowią wspólną i jednolitą podstawę dla międzynarodowych transakcji handlowych, zapobiegając nieporozumieniom i sporom pomiędzy zaangażowanymi stronami.
Są one kluczowe dla jasnego określenia odpowiedzialności i kosztów powiązanych z dostawą towarów oraz zapewnienia prawidłowej obsługi czynności importowych i eksportowych.

Jak korzystać z reguł Incoterms

Podstawą jest wybór reguły Incoterms dopasowanej do konkretnych wymagań dla danej transakcji handlowej i upewnienie się, że warunki zostały jasno określone w umowie sprzedaży.
Zrozumienie i prawidłowe korzystanie z reguł Incoterms może zapobiec nieporozumieniom i sporom oraz zapewnić prawidłową obsługę międzynarodowych czynności handlowych.

Incoterms 2020

Zrozumienie różnych rodzajów reguł Incoterms jest podstawą zapewnienia prawidłowej obsługi czynności handlowych.
Każda z reguł Incoterms posiada różne implikacje w zakresie przeniesienia odpowiedzialności, ryzyka i kosztów.
Ważny jest wybór właściwej reguły dopasowanej do konkretnych wymagań odpowiadających danej transakcji handlowej.
Oto przegląd głównych typów reguł Incoterms:

01

EXW (Ex Works)

Zgodnie z regułą Ex Works sprzedawca udostępnia towary w swoim zakładzie lub magazynie, a wszelkie koszty i ryzyka związane z transportem leżą po stronie nabywcy.

02

FCA (Free Carrier)

Na mocy reguły Free Carrier sprzedawca dostarcza towary do wyznaczonego przez kupującego przewoźnika w określone wcześniej miejsce, w tym momencie kończy się odpowiedzialność sprzedawcy.

03

FAS (Free Alongside Ship)

Na mocy reguły FAS sprzedawca dostarcza towary w pobliże statku w wyznaczonym porcie załadunkowym, a odpowiedzialność za załadowanie ich na statek leży po stronie kupującego.

04

FOB (Free On Board)

Stosując regułę Incoterms FOR sprzedawca dostarcza towary na statek we wskazanym porcie załadunkowym, a odpowiedzialność przechodzi na kupującego w chwili załadunku.

05

CFR (Cost and Freight)

Na mocy reguły CFR sprzedawca odpowiedzialny jest za dostawę towaru na pokładzie statku do wyznaczonego portu docelowego oraz ponosi koszty transportu morskiego do takiego punktu.

06

CIF (Cost, Insurance and Freight)

Na mocy reguły CIF sprzedawca odpowiedzialny jest za dostawę towaru na pokładzie statku do wyznaczonego portu docelowego oraz ponosi koszty transportu morskiego do takiego punktu i ubezpieczenia.

07

CPT (Carriage Paid To)

Na mocy reguły CPT sprzedawca odpowiedzialny jest za dostawę towarów do wyznaczonego przewoźnika i opłacenie transportu do miejsca docelowego.

08

CIP (Carriage and Insurance Paid To)

Na mocy reguły CIP sprzedawca odpowiedzialny jest za dostawę towarów do wyznaczonego przewoźnika i opłacenie transportu do miejsca docelowego oraz ubezpieczenia.

09

DAP (Delivered at Place)

Na mocy reguły DAP sprzedawca odpowiedzialny jest za dostawę towarów do umówionego miejsca docelowego, ale nie dokonuje odprawy celnej towarów w celach importowych.

10

DPU (Delivered at Place Unloaded)

Na mocy reguły DAP sprzedawca odpowiedzialny jest za dostawę towarów do umówionego miejsca docelowego i za ich rozładunek.

11

DDP (Delivered Duty Paid)

Na mocy reguły DAP sprzedawca odpowiedzialny jest za dostawę towarów do umówionego miejsca docelowego, przeprowadzenie odprawy celnej i uregulowanie wszelkich opłat celnych.

Reguły dotyczące wysyłek: dodatkowe możliwości

Poza oficjalnymi regułami Incoterms, biorąc pod uwagę coraz szersze korzystanie z nich przez klientów, dobrze jest wspomnieć o możliwości zastosowania kilku wariantów::

DAP Cleared (Delivered at Place Cleared)

Na mocy wariantu DAP Cleared sprzedawca odpowiedzialny jest nie tylko za dostawę towarów do ustalonego miejsca docelowego, ale również za przeprowadzenie czynności celnych dla towarów importowanych do krajów docelowych.
Sprzedawca zajmuje się zatem wszystkimi koniecznymi formalnościami celnymi umożliwiającymi wprowadzenie towarów do kraju docelowego.

DPU Cleared (Delivered at Place Unloaded Cleared)

Na mocy wariantu DPU Cleared sprzedawca odpowiedzialny jest nie tylko za dostawę towarów do ustalonego miejsca docelowego, ale również za przeprowadzenie czynności celnych dla towarów importowanych do krajów docelowych.
Sprzedawca zajmuje się zatem wszystkimi koniecznymi formalnościami celnymi umożliwiającymi wprowadzenie towarów do kraju docelowego.

DDP Excluding VAT (Delivered Duty Paid Excluding Value Added Tax)

Na mocy wariantu DDP Excluding VAT sprzedawca odpowiedzialny jest za uregulowanie wszelkich kosztów, w tym opłat celnych i innych podatków poza podatkiem VAT od ustalonej ceny.
W takim przypadku za opłacenie podatku VAT odpowiedzialny jest nabywca i należy opłacić go osobno po dostarczeniu towarów do kraju docelowego.

Porozmawiaj z ekspertem Incoterms

Aby ułatwić ci zrozumienie reguł Incoterms i zoptymalizować twoje międzynarodowe czynności handlowe, skonsultuj się z naszymi ekspertami od logistyki i transportu międzynarodowego.

Kod pocztowy *