Home » Grupa » Informacje » Informacje » 2020 » Brexit: nowe umowy celne dla wymiany handlowej UE-Wielka Brytania

Brexit: nowe umowy celne dla wymiany handlowej UE-Wielka Brytania

Grupa Transmec jest gotowa do zarządzania procedurami celnymi podczas przyszłej wymiany handlowej między UE a Wielką Brytanią i zamierza podjąć współpracę z klientami w celu koordynacji działań koniecznych do prawidłowej interpretacji nowej sytuacji.

Bez względu na to, czy zostanie pojawi się porozumienie handlowe między Wielką Brytanią a UE, nowe porozumienia celne wejdą w życie 1 stycznia i wszyscy klienci będą musieli przekazać dodatkowe informacje dla każdej przesyłki.

ŚRODKI PODJĘTE PRZEZ TRANSMEC

 • Nadanie statusu autoryzowanego odbiorcy / nadawcy dla wszystkich oddziałów we Włoszech i Wielkiej Brytanii, co oznacza, wskazanie spółki Transmec jako agenta w celu szybszej i łatwiejszej obsługi celnej. Zalecamy udzielenie nam pełnomocnictwa, aby spółka  Transmec mogła bezpośrednio zarządzać Państwa  operacjami celnymi.
 • Zespoły zajmujące się procedurami celnymi, które obsługują wszystkie nasze oddziały, w siedzibie w Campogalliano (MO) oraz w Wielkiej Brytanii.
 • Upoważnienie do tymczasowego składowania towarów (TST) we wszystkich naszych magazynach we Włoszech, co umożliwia składowanie towarów spoza UE do 90 dni przed objęciem ich procedurą celną.
 • Tymczasowe zezwolenie na przechowywanie zewnętrzne (ETSF) w naszych magazynach w Wielkiej Brytanii - te obszary odprawy celnej umożliwiają racjonalizację czasu, ponieważ procedury mogą być obsługiwane bez komplikacji i możliwych opóźnień w brytyjskich portach wejściowych.
 • Upoważnienie do prowadzenia stałego magazynu celnego w oddziałach w Campogalliano i Mediolanie, we Włoszech.
 • Transmec Italia i Transmec UK posiadają certyfikaty AEO (upoważnionego przedsiębiorcy), w tym AEOF dla Wielkiej Brytanii.
 • We wszystkich pozostałych krajach Europy gdzie Transmec posiada swoje oddziały; współpracujemy z  zaufanymi  dedykowanymi Agencjami Celnymi i jesteśmy w stanie zorganizować Państwu pełną obsługę celną.

DZIAŁANIA, JAKIE MUSZĄ PODJĄĆ EKSPORTERZY

W przypadku wszystkich rezerwacji eksportowych między UE a Wielką Brytanią, Transmec poprosi Państwa o przesłanie faktury elektronicznej zawierającej następujące informacje:

 • Numer EORI nadawcy
 • Numer EORI odbiorcy
 • Pełen opis przesłanego towaru
 • Wartość przesyłki i warunki, które muszą również wskazywać, czy odprawa celna jest opłacona z góry, czy opłata jest w gestii odbiorcy
 • Taryfa / Rodzaj towaru / Kody HS
 • Waga Rzeczywista brutto
Przygotujmy się do współpracy i ograniczenia wszelkich utrudnień: z góry dziękujemy za przekazanie nam informacji o każdej przesyłce już teraz.

Jeśli szczegóły dotyczące przesyłki, włącznie z liczbą paczek, masą i objętością, nie są wskazane na fakturze, należy je wykazać na oddzielnym liście przewozowym.

Serdecznie dziękujemy za współpracę. Wszelkie aktualizacje zostaną przekazane po otrzymaniu szczegółowych informacji od władz UE lub Wielkiej Brytanii.