Transmec

Zielone płuco dla Rumunii

Transmec Romania, razem z ponad 2000 wolontariuszami, tworzy las w okręgu Bihor: 20 000 drzew dla bardziej zielonej przyszłości.

Transmec Romania kontynuuje swoje zaangażowanie w zalesianie, biorąc udział po raz drugi z rzędu w akcji "O pădure de la zero" (Las od zera) w okręgu Bihor. Wydarzenie, w którym uczestniczyło ponad 2000 wolontariuszy, zaowocowało zasadzeniem aż 20 000 drzew, co stanowiło wspólne zaangażowanie pozostawiające namacalny ślad w regionie.

Wolontariusze, podzieleni na grupy z różnych środowisk, w tym Transmec Romania, oddali się z pasją i poświęceniem sadzeniu dębów, wiśni i jesionów na obszarze czterech hektarów dotąd nieużytkowanej ziemi.

Inicjatywa ta, wpisująca się w szerszy krajowy projekt "Plantăm Speranță" (Sadzimy Nadzieję), ma na celu nie tylko przywrócenie naturalnych ekosystemów i promowanie różnorodności biologicznej, ale także uświadomienie społeczności o znaczeniu zachowania dziedzictwa środowiskowego dla przyszłych pokoleń.

Emanuel Barboni, Kierownik Oddziału Transmec Romania, reflektując nad znaczeniem tej inicjatywy, powiedział:

"Udział w tej kampanii był dla nas przywilejem. Uważamy, że naszym obowiązkiem jest aktywny udział w ochronie środowiska i promocji zrównoważonego rozwoju, a ta akcja stanowi konkretny sposób realizacji tego zaangażowania."

Jednak to nie tylko kierownictwo firmy podkreśla znaczenie takich inicjatyw. Ioana Preda, Specjalista ds. Zasobów Ludzkich w Transmec Romania, również wyraziła swoje zadowolenie z wydarzenia, mówiąc:

"Ta inicjatywa pozwala nam odegrać naszą rolę w ochronie środowiska, ale także daje nam unikalną szansę zaangażowania naszych pracowników w działania mające pozytywny wpływ na społeczności i świat wokół nas."

Akcja zalesiania zbliżyła lokalną społeczność do natury, ale także przyczyniła się do stworzenia zdrowszego i bardziej zrównoważonego środowiska dla wszystkich.

Ostatecznym celem jest pozostawienie dziedzictwa naturalnego piękna i świadomości środowiskowej dla przyszłych pokoleń, a Transmec Romania jest dumna z bycia częścią tego ważnego procesu zmiany.

Un polmone verde per la Romania - Transmec Group