Transmec

Usługi Trasmec Group w obliczu zagrożenia wirusem COVID-19

Pomimo sytuacji zagrożenia epidemicznego spowodowanej obecnością wirusa COVID-19 Transmec nadal będzie świadczyć swoje usługi.

Wszystkie siedziby Grupy stosują się do zaleceń wydanych na poziomie krajowym przez rząd, Ministerstwo Zdrowia i WHO. 

We Włoszech, gdzie usługi transportowe nie są ograniczane rządowymi obostrzeniami, wprowadzono środki prewencyjne, aby chronić zdrowie pracowników biur, magazynów oraz kierowców, a w konsekwencji naszych klientów i dostawców. 

Środki takie zakładają redukcję kontaktu pomiędzy personelem, unikanie wchodzenia kierowców do biur, używanie produktów higienicznych (w tym w razie konieczności rękawiczek i maseczek), „smart working" i zawieszenie wszelkich podróży służbowych. 

Zachowujemy maksymalną ostrożność i robimy wszytko, co możliwe, aby zapewnić realizację usług na rzecz naszych klientów, redukując do minimum wpływ, jaki może spowodować zagrożenie wirusem COVID-19. 

Będziemy informować was odnośnie dalszego rozwoju sytuacji.

I servizi di Trasmec Group per l'emergenza COVID-19