Transmec

Trwają w dalszym ciągu oszczędności cyfrowe dla Transmec Italy i dla środowiska

Program cyfryzacji firmy Transmec Italy nadal przynosi korzyści środowisku i pozwala na znaczne oszczędności w zakresie wydajności.

Trwająca stopniowa eliminacja papieru w 2021 r. uratowała ok. 1,7 mln kartek papieru, co odpowiada 200 drzewom i siedmiu tonom CO2.

Oszczędności były o ponad 50 procent wyższe niż w 2020 r.

Lepiej zorganizowane i usprawnione procesy pozwoliły zaoszczędzić cztery procent czasu i kosztów pracowników, umożliwiając członkom zespołu zajęcie się działaniami o wyższej wartości dodanej.

Przynosząc korzyści dla klientów, a także dla pracowników i dostawców, ulepszenia cyfrowe obejmują szybsze fakturowanie i dostępność dowodu dostawy (POD), a także szybsze zatwierdzanie faktur.

„Korzyści widoczne są dla wszystkich, a koledzy przyjęli pozytywnie zmiany, często proponując nowe rozwiązania, co jest naprawdę wspaniałe” – wyjaśniła Lucia Grassi, dyrektor operacyjny grupy.

„Opierając się na dotychczasowych sukcesach, planujemy cyfryzację dalszych kluczowych dokumentów oraz dalsze wdrażanie nowych procesów, korzystnych dla wszystkich firm grupy Transmec w całej Europie. Z niecierpliwością czekamy na wyniki”. 

Progetto di digitalizzazione