Transmec

Transmec przyłącza się do Projektu Libellula

Transmec przyłączyła się do Projektu Libellula, pierwszej sieci firm zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet.

Pomimo istnienia wielu stowarzyszeń walczących z tym zjawiskiem, firmy nigdy nie zjednoczyły się w walce na tym froncie. 

Dzisiejsze firmy są żywymi organizmami przechodzącymi stałą transformację, pełnymi kobiet i mężczyzn, którzy posiadają nie tylko właściwe kompetencje, ale charakteryzują się również własnym sposobem bycia, przeżyciami i spojrzeniem na świat. 

Sama firma nie jest jedynie miejscem pracy, ale także biegunem kulturowym, na którym przekazywane są wartości i komunikaty.

I właśnie dlatego jej rola „komunikacyjna” jest fundamentalna. Walka z przemocą wobec kobiet jest również kwestią kultury języka, ponieważ właśnie przez słowa wyznaczane są granice pomiędzy tym co jest, a co nie jest akceptowane. 

Kierunek  zorientowania firmy wpływa również w pewien sposób na kierunek zorientowania jej pracowników lub przynajmniej stanowi dla nich okazję do refleksji. 

Celem Projektu Libellula jest stworzenie sieci firm, które chcą razem pracować nad tym, co należy zrobić, aby uniknąć szerzenia się przemocy

Franca Scagliarini, HR Manager w Transmec Italia, skomentowała: „Nowa kultura firmowa oparta na prewencji, nowi partnerzy zwracający uwagę na prawa człowieka, odpowiedzialność za świat, w którym żyjemy i za nasze rodziny to nowy sposób wspólnego działania. 

Przystąpienie do Projektu Libellula stanowiącego sieć firm jest kolejnym krokiem, który grupa Transmec stawia na ścieżce powziętej jakiś czas temu, prowadzącej w kierunku kultury równości płci i ciągłej edukacji swoich współpracowników, stawiając na pierwszym miejscu rozwinięcie świadomości dotyczącej wartości życia.”

Transmec aderisce al Progetto Libellula - Transmec Group