Transmec

Transmec Italia zdobyła nowe uprawnienia i jest przygotowana na Brexit

Transmec Italia wprowadziła wszystkie procedury konieczne do przygotowania się na nowe formalności celne dotyczące wymiany towarów pomiędzy UE a Wielką Brytanią po Brexicie.

Wraz z zakończeniem okresu przejściowego od 1 stycznia wejdą w życie nowe porozumienia. Celem Transmec jest przeprowadzenie klientów przez nadchodzące zmiany i maksymalne zredukowanie możliwych zakłóceń ich działalności.

Przede wszystkim każda z włoskich filii otrzymała status „autoryzowanego odbiorcy i spedytora”, który pozwala na pełnienie funkcji agenta celnego i przeprowadzanie odpraw celnych zarówno w przypadku towarów eksportowanych, jak i importowanych. 

Również filie Transmec w Wielkiej Brytanii posiadają odpowiednie autoryzacje.

„Naszym celem jest pomoc klientom w zarządzaniu efektami Brexitu oraz maksymalne ułatwienie i przyspieszenie procesu ich adaptacji” stwierdził Marco Barozzi, Europe Quality Manager Transmec.

„Nowo otrzymane upoważnienia pozwalają Transmec nie tylko na przewóz towarów, ale również na przeprowadzanie odprawy celnej, czyniąc z firmy jedynego referenta dla swoich klientów”.

Transmec Italia otrzymała ponadto upoważnienie do czasowego składowania (TST) towarów we wszystkich magazynach należących do jej filii (Mediolan, Turyn, Prato i w siedzibie głównej w Campogalliano w prowincji Modena).

Pozwala ono na składowanie towarów importowanych z krajów nienależących do UE przez 90 dni przed przystąpieniem do procedur celnych. Podczas tego okresu towary mogą zostać ponownie wyeksportowane do destynacji poza UE bez konieczności ponoszenia opłat celnych właściwych dla UE.

Transmec UK może ponadto zaoferować autoryzowane obiekty przeznaczone do czasowego składowania zewnętrznego (ETSF), pozwalające zredukować do minimum ewentualne opóźnienia, ponieważ procedury celne mogą być przeprowadzane poza portami.

Skontaktujcie się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Transmec Italia ottiene nuove autorizzazioni ed è pronta per la Brexit