Transmec

Transmec inwestuje w zrównoważony rozwój: energia fotowoltaiczna dla lepszej przyszłości

Zaangażowanie Grupy Transmec w redukcję wpływu jej działalności na planetę i w budowanie przyszłości zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju jest niezmienne.

Zgodnie z taką wizją mamy zaszczyt poinformować, że siedziba przy Via Strasburgo w Campogalliano wyposażona została w instalację fotowoltaiczną, co stanowi jeden z elementów ekologicznej transformacji grupy.

Korzystanie z niewyczerpalnego źródła, jakim jest słońce, pozwoli na wygenerowanie w sposób autonomiczny czystej i odnawialnej energii, redukując emisję szkodliwych gazów cieplarnianych. Ta ekologicznie wyprodukowana energia spożytkowana zostanie nie tylko do zaspokojenia zapotrzebowania energetycznego przestrzeni biurowych, ale również magazynów, znacząco zmniejszając łączny wpływ środowiskowy całej działalności firmy.

Projekt zakłada montaż trzech instalacji fotowoltaicznych, po jednej dla każdego z działów zakładu, a czas jego realizacji powinien wynieść w przybliżeniu sześć miesięcy. Każda z instalacji zostanie wyposażona w 1076 modułów fotowoltaicznych, które pozwolą na wygenerowanie rocznie 617,37 MWh energii. Produkcja czystej energii pozwoli na zmniejszenie emisji CO2 o 4146 t w ciągu najbliższych 20 lat.

Dla firmy pokroju Transmec transformacja ekologiczna to znaczące wyzwanie, któremu grupa stawia czoła każdego dnia, inwestując w nowoczesne technologie, wprowadzając strategie redukcji emisji oraz promując proekologiczną kulturę firmową. Świadomość wpływu na środowisko kieruje decyzjami spółki, popychając nas wciąż w kierunku wprowadzania praktyk i rozwiązań, które redukują emisję zanieczyszczeń i pozwalają na zapewnienie przyszłości zbudowanej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, czyniąc z nas świetny przykład dla całego przemysłu transportowo-logistycznego.

Grupa od zawsze cechowała się wrażliwością na tematy związane ze zrównoważonym rozwojem i rok po roku nieustannie wdrażała wachlarz rozwiązań mających na celu ochronę środowiska. Również flota pojazdów poddawana jest ciągłemu procesowi wymiany, aby dostosować się do rygorystycznych norm wspólnotowych w zakresie ochrony środowiska oraz do europejskich standardów bezpieczeństwa. Flota Euro IV oraz korzystanie z ekokompatybilnych naczep pozwalają na redukcję zużycia paliwa i wszelkiej emisji dzięki zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii. Kolejnym sektorem, w którym poczyniono ważne inwestycje, jest transport intermodalny obejmujący własne terminale, pociągi i przyczepy. Zmierzono, że transport szynowy pozwala zaoszczędzić 0,83 kg CO2/km w porównaniu do transportu kołowego. Dodatkowym kluczowym elementem jest spełnianie norm prawnych oraz informowanie i/lub przeszkolenie całego zaangażowanego w procesy firmowe personelu, zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Pozwala to na utrzymanie wysokiego poziomu zgodności i świadomości środowiskowej. Zasadniczą kwestią była inwestycja w przeszkolenie kierowców w zakresie bezpiecznej jazdy zgodnej z zasadami ochrony środowiska. Dzięki wdrożonym programom możliwe było zredukowanie poziomu emisji CO2 oraz promocja kultury odpowiedzialnej jazdy.

Transmec zademonstrowała pełną determinację w zakresie aktywnego uczestnictwa we wprowadzanych zmianach, stosując konkretne działania, a ostatnia z podjętych inicjatyw stanowi kolejny krok w kierunku świadomego i proaktywnego zarządzania ukierunkowanego na tworzenie coraz bardziej odpowiedzialnej, zrównoważonej i skoncentrowanej na ochronie środowiska przyszłości.

Transmec impianto fotofoltaico