Transmec

T-data: nowa spółka Grupy specjalizująca się w e-commerce

Niedawno Transmec zaprezentowała nową spółkę T-data, która będzie zajmować się obsługą usług e-commerce i logistycznych.

T-data zajmie miejsce wśród ESP (E-commerce Service Provider), oferując alternatywne w stosunku do tradycyjnego modelu outsourcingowego rozwiązanie bazujące na zintegrowanym podejściu gwarantującym klientom większą kontrolę nad poszczególnymi fazami procesu. 

Innowacyjna T-platform pozwala klientom na wykonywanie czynności związanych ze sprzedażą online za pomocą własnej strony www, gwarantując tym samym pełną kontrolę nad strategią cyfrową i nad dostawcą usług logistycznych. 

Działająca przez stronę www wielokanałowa aplikacja T-data łączy się przez API z głównymi platformami handlowymi, jak Amazon, eBay i Etsy, integrując wszystkich dostawców.  

Może ona obsługiwać wszystkie czynności outsourcingowe w każdej fazie procesu sprzedaży – w tym opracowanie danych, aspekty finansowe, kwestie związane z zachowaniem prywatności, czynności podatkowe i prawne oraz zabezpieczenie przed wyłudzeniami – chroniąc klienta przed ryzykiem wynikającym z charakterystyki takiego procesu. 

„Nowa i obiecująca usługa T-data gwarantuje klientowi znaczące korzyści, łącząc zalety outsourcingu i działań in-house” wyjaśnia Danilo Montecchi, CEO Transmec Group. 

„Takie wysoce innowacyjne podejście powstało w wyniku rosnącego doświadczenia Transmec Group w sektorze e-commerce oraz systemów automatycznego pickingu.”

T-data: una nuova società del Gruppo per l’e-commerce - Transmec Group