Transmec

Środki mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19

Walcząc całym sercem i wspierając pracowników służby zdrowia oraz wszystkich Włochów, zwyciężymy.

Biorąc pod uwagę panującą w kraju sytuację sanitarną, Grupa Transmec, zgodnie z prowadzoną polityką socjalną, pragnie zakomunikować, że: 

- 50% pracowników pracuje w trybie Smart Working; 

- zastosowano wszelkie przewidziane przez władze regionalne środki bezpieczeństwa właściwe dla poszczególnych siedzib; 

- zapewniono ubezpieczenie zdrowotne obejmujące wszystkich pracowników, którzy z powodu wirusa COVID-19 będą musieli ponieść dodatkowe koszty związane z hospitalizacją, opieką nad dziećmi i zakupem wszelkich leków; 

Transmec ,wraz z innymi włoskimi firmami postawionymi przed ciężką próbą, kontynuuje swoją działalność.

Misure Covid-19 - Transmec Group