Transmec

Środki mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19: Test Serologiczny i wznowienie działalności

Grupa Transmec przeprowadziła testy serologiczne i ocenia wszystkie możliwe do wprowadzenia środki służące zredukowaniu do minimum zagrożenia.

Wczoraj Grupa Transmec przeprowadziła testy serologiczne swoich pracowników i wraz z lekarzem medycyny pracy i z reprezentantem związków zawodowych ocenia wszystkie możliwe do wprowadzenia środki służące zredukowaniu do minimum zagrożenia biologicznego. 

Procedury takie pozwolą nam na jak najlepsze zaplanowanie wznowienia działalności, która nigdy nie została w pełni przerwana, gwarantując ciągłość łańcucha dostaw w sektorze spożywczym i medycznym, pomimo chwilowych problemów i redukcji ilości pracy o około 80% w ostatnim miesiącu. 

Transmec Group

Misure Covid-19: Test sierologico e ripresa delle attività