Transmec

Rozwój w kolorze 'green'

Transmec Group od zawsze stosuje długoterminową politykę firmową łączącą cele ekonomiczne z poszanowaniem środowiska

Transmec Group od zawsze stosuje długoterminową politykę firmową łączącą cele ekonomiczne z poszanowaniem środowiska, mając na uwadze chęć zachowania tego naturalnego dziedzictwa dla obecnych i przyszłych pokoleń. 

Zgodnie z takim założeniem, dzięki zrealizowanemu w 2020 r. w Transmec Italia projektowi cyfryzacji dokumentów, co roku uda się zaoszczędzić co najmniej 130 drzew, co równa się 4500 kg CO2.

Stało się to możliwe dzięki przeprojektowaniu procesów dotyczących dokumentacji zastępczej (projekt na lata 2021/2022), którego rezultatem jest wprowadzenie bardziej ekologicznych drukarek i wyeliminowanie nadmiernej ilości wydruków.

Aktualnie realizowana jest 2 faza projektu, a kolejne zauważalne rezultaty w zakresie ochrony środowiska, o których firma będzie informować w przyszłości, oczekiwane są w przeciągu dwóch lat.  

Uno sviluppo sempre più ‘green'