Transmec

Rozpoznana rola Transmec Romania w rozwoju społeczności lokalnych

Rumuńskie instytucje świętowały galą przedsiębiorców z regionu za ich wkład w rozwój społeczności lokalnych.

W dniu 24 stycznia ubiegłego roku inkubator przedsiębiorstw "Cresc Oradea Mare" gościł galę "Przedsiębiorcy dla Bihoru", symboliczne obchody przedsiębiorstw za ich wkład w lokalną gospodarkę.

Wydarzenie, zorganizowane przez władze miasta Oradea, Radę Powiatu Bihor oraz Agencję Rozwoju Lokalnego Oradea (ADLO), zgromadziło wybitne postaci instytucjonalne i przedsiębiorcze, w tym również Transmec Romania.

W przemówieniu wprowadzającym Alina Silaghi, Dyrektor Generalny ADLO, z dumą przedstawiła wyniki zakończonych rok wcześniej projektów, podkreślając, że całkowita wartość przyciągniętych inwestycji do parków przemysłowych przekroczyła 580 000 000 euro, przy udziale 122 firm i tworzeniu 10 200 miejsc pracy.

Podczas wydarzenia głos zabrał także burmistrz Oradea, Florin Birta:

"Z głęboką wdzięcznością dziękuję wszystkim firmom za ich wkład w rozwój naszego miasta i regionu. Te wydarzenia nie tylko wzmacniają więź między sektorem publicznym a prywatnym, ale są także kluczem do jeszcze bardziej pomyślnej i współpracującej przyszłości."

Wśród wyróżnionych firm wyróżniła się także Transmec Romania, która swoim zaangażowaniem i wizją znacząco przyczyniła się do rozwoju regionu.

"Wierzymy, że nasz sukces jest ściśle związany z naszą zdolnością tworzenia wartości dla społeczności, w której działamy. Jesteśmy wdzięczni za to uznanie i będziemy kontynuować pracę z zaangażowaniem i oddaniem, aby przyczynić się do rozwoju gospodarczego i społecznego Oradei i powiatu Bihor" - powiedział Emanuel Barboni, Kierownik Oddziału Transmec Romania w Oradea.

Riconosciuto il ruolo di Transmec Romania nello sviluppo delle comunità locali - Transmec Group