Transmec

Roczne spotkanie 2023: Innowacje, Szkolenia i Zrównoważony Rozwój jako Siły Napędowe na Nowy Rok

Grupa Transmec zakończyła kolejny rok tradycyjnym spotkaniem świątecznym, które w tym roku odbyło się po raz 27.

Przemawiając do około 100 uczestników z całej międzynarodowej sieci Transmec, CEO Grupy, Danilo Montecchi, zastanowił się nad solidnym wynikiem, który otworzy drogę do ciągłych inwestycji.

"Jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni, zbliżając się do 2024 roku", oznajmił.

Odpowiadając na globalne wyzwania rynku w 2023 roku, Grupa wykazała znaczną odporność i elastyczność w radzeniu sobie zarówno z potrzebami istniejących, jak i nowych klientów.

W ciągu roku operacje transportowe i logistyczne w wielu sektorach potwierdziły ponownie swoją strategiczną siłę, obejmując szeroki zakres branż, takich jak moda, motoryzacja czy artykuły spożywcze.

Korzystając z tempa e-commerce, Grupa opracowała zaawansowane rozwiązania logistyczne, w tym szybkie zarządzanie zwrotami.

Sukces był również napędzany innowacyjnymi i elastycznymi podejściami do handlowców, takimi jak nocne dostawy i logistyka przed-sprzedażowa, co dowodzi ciągłego zaangażowania w zaspokajanie dynamicznych potrzeb rynku.

Dostosowując się do trendu nearshoringu, Transmec rozpoczął proces przejęcia TNA Cargo, oferując firmom możliwość korzystania z szybszego i bardziej opłacalnego transportu z zakładów produkcyjnych w Północnej Afryce niż z Chin i Dalekiego Wschodu.

Z pięcioma filiami w Indiach, Grupa jest również dobrze umiejscowiona do wsparcia handlu z i do dynamicznego rynku.

Patrząc w przyszłość, Grupa Transmec będzie kontynuować swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój poprzez konkretne działania, skupiając się na wdrażaniu inteligentnych i ekologicznych rozwiązań logistycznych i transportowych.

Postęp technologiczny i trwający proces cyfryzacji zostaną dalej wdrożone, wsparte ukierunkowanymi inwestycjami w optymalizację procesów, Business Intelligence i Electronic Data Interchange (EDI).

Ludzie pozostają w centrum uwagi Grupy, która na początku roku otworzyła Transmec Academy i w ciągu 2023 roku przeprowadziła 7100 godzin szkoleń dla pracowników zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Danilo Montecchi dodał: "Naszym marzeniem było stworzenie akademii, aby nauczyć naszych pracowników i młodych ludzi ze szkół. Jest to bardzo ważne dla przyszłości firmy. Naszym celem jest przyciąganie i zatrzymywanie najlepszych talentów oraz tworzenie trwałej przewagi konkurencyjnej".

Meeting fine anno - Transmec Group