Transmec

Porozumienie w sprawie Przyznania Godzin Opieki

Plan socjalny w Transmec Italia rozwija się i zakłada solidarność pomiędzy wszystkimi pracownikami.

We współpracy z najważniejszymi związkami zawodowymi i Confindustria Emilia Area Centro zatwierdzono i podpisano „Porozumienie w sprawie Przyznania Godzin Opieki” na rzecz pracowników i członków ich rodzin do trzeciego stopnia, w tym pełnoletnich dzieci, którzy dotknięci są ciężką chorobą lub czasową niedyspozycją. 

Wsparcie Grupy i solidarność wszystkich zatrudnionych pozwoliły na zawarcie porozumienia wspierającego pracowników w przypadku napotkanych trudności w życiu prywatnym. 

„Jesteśmy dumni z dokonanego wyboru i będziemy nadal rozwijać wprowadzony plan ukierunkowany na poprawę jakości życia pracowników grupy” mówi Franca Scagliarini, HR manager Transmec Italia. 

„Trudności życiowe można rozwiązywać razem, a przyznanie kilku godzin przepustki dzięki wsparciu kolegów może być dużą pomocą dla osób stawiających czoła ciężkim sytuacjom”. 

To ważne i innowacyjne porozumienie zawarte dzięki solidarności kolegów pozwoli osobom nieobecnym z powodu działania siły wyższej na pobieranie pełnej pensji miesięcznej.

Accordo per la Cessione di Ore Solidale - Transmec Group