Transmec

Polski i brytyjski zespół pracuje dla firmy Donaldson

Gdy wieloletni brytyjski klient chciał dostarczyć do Polski prawie 40 pojazdów towarów, oddziały firmy Transmec w obu krajach współpracowały, aby osiągnąć ten cel.

Zadaniem było przewiezienie ładunku membrany filtracyjnej z dwóch zakładów firmy Donaldson w Hull do zakładu produkcji filtrów w Skarbmierzu.

Firma Donaldson od prawie 20 lat ściśle współpracuje z oddziałem Bradford firmy Transmec, która codziennie rozwozi jej towary w kraju i w całej Europie.

 Zdając sobie sprawę ze złożoności przewozu, firma Donaldson zwróciła się do Transmec, ponieważ wiedziała, że może jej zaufać.

Aby zapewnić jeszcze bardziej płynny przebieg działania, oddział Bradford był w stanie zaangażować polski magazyn w Gliwicach, w pobliżu Skarbmierza, w południowo-zachodniej części kraju.

W ciągu sześciu tygodni oba oddziały współpracowały ze sobą w celu skutecznego zarządzania odbiorem, dostawą i odprawą celną.

„Wiedzieliśmy, że możemy polegać na firmie Transmec i jej pracownicy wykonali fantastyczną pracę, współpracując z nami na każdym kroku, aby zapewnić, by proces był tak płynny, jak to możliwe” – powiedział Tom Kerry, obsługa klienta i logistyka w Donaldson.

„Elastyczność, jaką zaoferowali, często w bardzo krótkim czasie, jest nie do opisania. Dzięki firmie Transmec czuliśmy się tak, jakby była ona rozszerzeniem naszego zespołu, zawsze czujna, aby nas wspierać i kierować.

„Największą zaletą korzystania z technologii Transmec jest według mnie to, że firma nie jest zainteresowana wyłącznie sprzedażą, ale naprawdę pracuje nad tym, aby zapewnić nam takie rozwiązania, jakich potrzebujemy”.

Jest to już druga udana współpraca między dwoma oddziałami w tym roku. Współpracowaliśmy również przy przewozie ładunku z pomocą humanitarną z Yorkshire na Ukrainę z udziałem Czerwonego Krzyża w Polsce.

Stretta collaborazione tra Polonia e Regno Unito per le consegne di Donaldson