Transmec

PlaNet Green Cup: Transmec angażuje się w zrównoważony rozwój

Wyzwania i szkolenia w celu zmniejszenia emisji CO2 w Grupie.

Po raz pierwszy Transmec bierze udział w PlaNet Green Cup, projekcie zaangażowania w zrównoważony rozwój opracowanym przez Up2You, aby zaangażować i szkolić pracowników w najważniejszych kwestiach związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Poprzez gamifikację, ale z konkretymi rezultatami, zespół dziesięciu osób z różnych działów i obszarów firmy będzie rywalizować z innymi firmami misję po misji, wdrażając zasady zrównoważonego rozwoju w sposób zabawny i angażujący.

Mieszanka szkoleń i wyzwań zaangażuje zespół Transmec od 16 kwietnia przez pięć tygodni w działania mające na celu zmniejszenie własnego śladu węglowego, takie jak zmniejszenie zużycia energii i odpowiedzialne zarządzanie odpadami.

Transmec jest pierwszą firmą transportową i logistyczną, która przystąpiła do PlaNet Green Cup, co dowodzi wrażliwości na środowisko, stawiając ją na czele w swojej branży.

"PlaNet Green Cup to inicjatywa o ogromnej wartości dla naszej firmy", podkreśliła Carlotta Montecchi, Kierownik Marketingu i Komunikacji w Grupie Transmec.

"Ta innowacyjna strategia szkoleniowa oparta na gamifikacji oferuje rzeczywistą szansę zaangażowania i podniesienia świadomości naszych pracowników na tematy środowiskowe, promując odpowiedzialne zachowania zarówno w miejscu pracy, jak i w życiu codziennym. Ponadto odgrywa ważną rolę w budowaniu zespołu i umacnianiu współpracy oraz motywacji w miejscu pracy."

PlaNet Green Cup: Transmec scende in campo per la sostenibilità - Transmec Group