Transmec

Nowe przepisy celne w Wielkiej Brytanii od 1 stycznia 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 r. będą obowiązywały pełne kontrole celne

Od 1 stycznia 2022 r. będą obowiązywały pełne kontrole celne dla wszystkich towarów eksportowanych z Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii lub importowanych do Unii Europejskiej z Wielkiej Brytanii przez przejścia graniczne w Wielkiej Brytanii.

 Spowoduje to nieuniknione opóźnienia, ponieważ wiele towarów zostanie poddanych odprawie celnej w punkcie kontroli celnej w Wielkiej Brytanii lub przesłanych do Wewnętrznego Urzędu Celnego (IBF) w celu dalszej kontroli.

W celu ograniczenia opóźnień do minimum i uproszczenia naszym klientom procedur celnych, Transmec użyje do odprawy celnej do/z Wielkiej Brytanii w systemie „Tranzytu”, który przyniesie następujące zalety:

  • Towary będą mogły być odprawiane we wszystkich magazynach Transmec UK, które są objęte Systemem Czasowego Składowania Zewnętrznego (ETSF), co zminimalizuje czas odprawy celnej. Pojazdy nie będą zatrzymywane w punktach kontroli celnej, ale będą mogły kontynuować podróż do Obiektu Tymczasowego Składowania Zewnętrznego ETSF.

  • Poszczególne przesyłki odprawiane w Obiektach Tymczasowego Składowania Zewnętrznego ETSF będą mogły być dostarczane bez konieczności oczekiwania na zakończenie czynności celnych dla wszystkich przesyłek znajdujących się wewnątrz naczepy tego samego pojazdu.

  • Wszelkie koszty przechowywania związane z przeprowadzaniem przez firmę Transmec kontroli celnych w Wielkiej Brytanii zostaną pokryte przez firmę Transmec. 

  • Firma Transmec zobowiązuje się do uzyskania numeru referencyjnego przepływu towarów GMR (Goods Movement Reference) rejestrując się w brytyjskim systemie rządowym GVMS (tranzyt pojazdów towarowych), minimalizując w ten sposób czynności administracyjne ze strony klienta.

Pomimo tego, że system „Tranzyt” wiąże się z wyższymi kosztami, co spowoduje korektę stawek od 01/01/2022, uważamy, zostanie to zrównoważone znacznymi korzyściami w zakresie obsługi.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2022 r. wszystkie przesyłki eksportowe produktów wyprodukowanych w UE o wartości wyższej niż 6000 euro będą wymagały uzyskania numeru REX, który należy wskazać na fakturze eksportowej, aby importer był uprawniony do zerowej/obniżonej stawki cła. Bez spełnienia tego wymogu cło będzie musiało być opłacone w pełnej wysokości, bez żadnych wyjątków (więcej informacji na temat sposobu rejestracji można uzyskać tutaj).

W razie dostarczenia przez klienta nieprawidłowej dokumentacji będziemy zmuszeni go obciążyć kosztami obsługi wprowadzenia korekty w kwocie 50 euro powiększonej o ewentualne koszty magazynowania.

Nuove regole doganali UK dal 1 gennaio 2022