Transmec

Mały krok w kierunku ekorozwoju

Transmec rozdała bidony wszystkim swoim pracownikom.

Akcja ma na celu zredukowanie ilości plastiku zużywanego w jej siedzibach we Włoszech. 

Ponadto poszczególne miejsca pracy zostały wyposażone w dystrybutory wody, a automatyczne dystrybutory wody w butelkach zostały zdemontowane. 

Działanie to ma na celu poczynienie kroku w kierunku ekologicznego podejścia do wykorzystywania surowców. 

Wprowadzono ponadto system selektywnej zbiórki odpadów za pomocą właściwych pojemników umieszczonych w każdym z biur.

Un piccolo passo per l’ecosostenibilità