Transmec

Korzyści z magazynowania celniczego w Wielkiej Brytanii

Importerzy w Wielkiej Brytanii mogą teraz skorzystać z magazynowania celniczego w oddziale Transmec w Redditch.

Zezwolenie zostało przyznane na cały istniejący magazyn o powierzchni 11 000 m², co otwiera szerokie możliwości oszczędności dla klientów działających w różnych sektorach.

"Główną zaletą jest to, że cło i VAT nie muszą być opłacane, dopóki towary nie opuszczają magazynu celniczego. Oczywiście poprawia to przepływ gotówki i zapewnia elastyczność" – wyjaśnił asystent kierownika oddziału, Daniel Holmes.

"Wielu importerów wysyła swoje towary do różnych miejsc docelowych w różnych czasach, podczas gdy inni muszą czekać na kluczową dokumentację lub przeprowadzać dalsze przetwarzanie. Magazyn celniczy eliminuje koszty, presję czasową – i stres!

"Towary można przechowywać przez czas nieokreślony, znacznie przed szczytami sezonowymi w zapotrzebowaniu, a cło nie jest wymagane w ogóle, jeśli towary zostaną później ponownie wyeksportowane."

Uzyskanie zezwolenia na magazyn celny od HMRC było naturalnym krokiem dla oddziału w Redditch, który, podobnie jak inne magazyny Transmec w Londynie i na północy, jest już Zewnętrznym Tymczasowym Miejscem Przechowywania (ETSF).

Zatwierdzenie do odprawy celnej umożliwia szybkie przemieszczanie się towarów, omijając opóźnienia w odprawie na portach.

"Magazynowanie celne wzbogaca nasze wsparcie dla importerów, co obejmuje nasz zespół odprawy celnej działający wewnętrznie" – dodał Daniel.

"Wszystkie nasze usługi są wspierane wysokim poziomem bezpieczeństwa, nowoczesnymi systemami oraz prowadzeniem dokumentacji z niezbędnymi łączami do raportowania do HMRC."

Skontaktuj się z [email protected], aby dowiedzieć się więcej, jak możesz skorzystać z naszego magazynowania celniczego.

I vantaggi del deposito doganale nel Regno Unito