Transmec

Jakość Transmec uznana przez SQAS

Wysoki poziom bezpieczeństwa i jakość rozwiązań logistycznych oferowanych przez Transmec zostały potwierdzone odpowiednim certyfikatem.

Wdrożenie systemu oceny SQAS (System Badania i Oceny Bezpieczeństwa i Jakości) jest dowodem na to, że Transmec Italia chce wyprzedzić w tym aspekcie większość europejskich dostawców usług logistycznych.

Stworzony specjalnie dla firm logistycznych system SQAS ocenia jakość, bezpieczeństwo, środowisko, etykę i odpowiedzialność społeczną firmy. 

W dwóch kryteriach oceny: systemie zarządzania firmowego i gotowości do zarządzania sytuacjami awaryjnymi Transmec otrzymała maksymalny wynik 100%. Również kryteria takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie ryzykiem i operacjami w hubie, otrzymały bardzo wysokie wyniki.

Dyrektor Eurpejskiego Działu Jakości Transmec Group, Marco Barozzi, zadeklarował: „Kontrola SQAS przeprowadzana jest przez niezależne ciało, dlatego nasi klienci mogą w pełni zaufać uzyskanym wynikom.

„Ocena uwidacznia świetne zarządzanie Transmec we wszystkich kluczowych punktach. Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani osiągniętym rezultatem i potraktujemy go jako punkt wyjściowy przy wprowadzaniu przyszłych udoskonaleń.”  

SAQS stworzony został w latach ‘90 za sprawą inicjatywy CEFIC (Europejska Rada Przemysłu Chemicznego), mającej na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa podczas operacji logistycznych.

Podstawowym celem było poprawienie poziomu bezpieczeństwa transportu, przechowywania i zarządzania substancjami niebezpiecznymi, takimi jak produkty chemiczne.

Kontrola w Transmec Italia została przeprowadzona przez Bureau Veritas s.p.a., jednostkę będącą liderem w świadczeniu usług kontroli, inspekcji i certyfikacji.

Inne inicjatywy i standardy jakości uzyskane przez Transmec obejmują ISO 9001, ISO 14001, AEO (Autoryzowany Operator Ekonomiczny) i TAPA (Stowarzyszenie na rzecz ochrony przewożonych dóbr). 

La qualità di Transmec riconosciuta dall’SQAS