Transmec

Grupa Transmec wspiera Refettorio Modena: nowy gest solidarności dla społeczności

Wspólna walka z marnotrawstwem jedzenia i wsparcie dla osób w sytuacjach wymagających.

Wspieranie lokalnych społeczności i promowanie działań społecznie odpowiedzialnych stanowi integralną część filozofii Grupy Transmec, z dumą ogłaszając swoje wsparcie dla nowo uruchomionego projektu Refettorio Modena Food for Soul.

Powstały z pomysłu szefa kuchni Massimo Bottury i jego żony Lary Gilmore, Food for Soul walczy z marnotrawstwem jedzenia poprzez odzyskiwanie nadmiaru żywności i przekształcanie jej w pożywne posiłki dla potrzebujących.

Poprzez sieć partnerów i wolontariuszy, stowarzyszenie otworzyło do tej pory 12 Refettori w dziewięciu krajach na całym świecie, oferując posiłki przygotowane z składników przeznaczonych do marnotrawstwa.

Wsparcie udzielane przez Grupę obejmuje działalność oferowaną przez Refettorio Modena, otwarty 4 marca 2024 r.; miejsce współdzielenia, gdzie osoby znajdujące się w sytuacji ekonomicznej i społecznej wrażliwości mogą znaleźć ciepły posiłek, uśmiech i chwilę towarzystwa.

Współpraca z lokalnymi organizacjami oraz sieć oddanych wolontariuszy umożliwia oferowanie cennych usług społeczności, promując włączenie i solidarność.

"Wspieranie inicjatyw takich jak Refettorio Modena to dla nas przywilej i zaszczyt", powiedział Danilo Montecchi, dyrektor generalny Grupy Transmec.

"Napełnia nas dumą wiedza, że możemy przyczynić się do stworzenia rzeczywistego wpływu na życie osób i rodzin w potrzebie. Widzieć nasze zaangażowanie przekładające się na konkretne działania takie jak to, jest niesamowite. Będziemy kontynuować pracę nad promowaniem bardziej inkluzywnej przyszłości dla wszystkich."

Dar Grupy Transmec jest częścią szerszego zaangażowania w zrównoważony rozwój społeczny. Grupa zaangażowana jest w różne inicjatywy, zarówno we Włoszech, jak i za granicą, mające na celu zmniejszenie jej wpływu na środowisko naturalne i promowanie dobrobytu społeczności, w których działa.