Transmec

Grupa Transmec rozszerza swoją sieć logistyczną na Afrykę Północną dzięki przejęciu firmy TNA Cargo

Grupa Transmec przejęła TNA Cargo SpA.

Jest jedną z najbardziej znaczących włoskich firm transportowych i logistycznych na rynkach Tunezji i Maroka, z bezpośrednimi oddziałami w Tangerze i Tunisie, a także główne włoskie porty Morza Tyrreńskiego, ze skonsolidowanym obrotem w wysokości 38 mln euro, flotę ponad 500 naczep i dedykowane usługi celne dla przewozu towarów w kontrolowanej temperaturze.

Proces przejęcia firmy odbędzie się w dwóch etapach: pierwszy, który miał miejsce w sierpniu, jest równoznaczny z nabyciem 67% udziałów w TNA Cargo SpA, a drugi, spodziewany w 2023 roku, zakończy się całkowitą, 100% kontrolą kapitału zakładowego spółki z Vicenza, której założyciel, Germano Garbin, utrzyma kierownictwo w roli dyrektora generalnego.

„Afryka Północna to obszar gospodarczy o ogromnej wartości strategicznej dla całej Europy zarówno w zakresie energii, żywności, jak i dostaw przemysłowych w sektorze motoryzacyjnym, tekstylnym i biomedycznym - stwierdza Danilo Montecchi, dyrektor generalny Transmec Group - Zdolności produkcyjne i wiedza fachowa tego obszaru znacznie wzrosły i obecnie jest on w stanie konkurować z Dalekim Wschodem, przy znacznie obniżonych kosztach transportu i czasach tranzytu. Dzięki przejęciu firmy TNA Cargo, Grupa Transmec oferuje możliwość dywersyfikacji i wzrostu wszystkim swoim włoskim i międzynarodowym klientom poprzez sieć zdolną do integracji Europy i Afryki Północnej w sposób bezpośredni i skoordynowany”. 

Wymiana handlowa między Afryką Północną a Włochami osiągnęła w 2021 roku 29,9 mld euro (z tego 11,8 eksport z Włoch i 18,1 import z Afryki Północnej), Tunezja stanowi odpowiednio 12,4% i 30,1%, a Maroko 6,7% i 12,4%. Prognoza na rok 2022 przewiduje wzrost o 25% we wszystkich najważniejszych sektorach przemysłowych. Włoska obecność w Tunezji (około 400 firm) i w Maroku (220) jest znacząca i kwalifikowana.

„Z biznesowego punktu widzenia, Grupa Transmec była dla TNA Cargo SpA najbardziej odpowiednim wyborem pozwalającym na kontynuację działań i rozwoju - powiedział Germano Garbin, komentując przejęcie firmy. „Firma TNA Cargo SpA może stać się jeszcze silniejszą dzięki różnorodności usług oferowanych przez Grupę Transmec (transport drogowy, intermodalny, lotniczy/morski, rozwiązania logistyczne i informatyczne) oraz zwiększonej obecności w połączeniach między Afryką Północną i wszystkimi krajami europejskimi”.

Il Gruppo Transmec estende il suo network logistico al Nord Africa con l’acquisizione di TNA Cargo