Transmec

Flota Transmec poszerzona o nowe ciągniki napędzane gazem ziemnym

Mając na celu ciągłą redukcję wpływu jej działań na środowisko, Transmec nabyła dziesięć ciągników najnowszej generacji zasilanych gazem ziemnym.

Gaz ziemny, będący najbardziej ekologicznym paliwem do silników cieplnych, poprawia jakość powietrza, redukuje o 15% emisję CO2 i jednocześnie zmniejsza drastycznie emisję hałasu.

Transmec korzystać będzie z nowych Iveco Stralis napędzanych gazem na długich trasach w całej Europie tak, aby jak najlepiej je wykorzystać. Pięć z nich jest już używanych, natomiast pięć kolejnych dostarczonych zostanie latem.

„Dla nas i dla naszych klientów jest niezwykle ważne, aby stosować jak najbardziej ekologiczne rozwiązania” stwierdził Paolo Montecchi, Transportation Manager w oddziale naziemnym Transmec. 

„Pomimo że ciągniki na gaz ziemny są droższe z punktu widzenia ekonomicznego, jesteśmy przekonani, że obraliśmy właściwą drogę.”

 La flotta Transmec si amplia con nuovi camion a gas naturale