Transmec

Eko-efektywność: Transmec i Consorzio CEE dla zrównoważonego biznesu

Podkreślając swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój i efektywność energetyczną, Grupa Transmec niedawno uczestniczyła w zgromadzeniu członków Konsorcjum.

Od 1999 roku Consorzio CEE wspiera przedsiębiorstwa w zarządzaniu energią, oferując specjalistyczne doradztwo i szczegółowe analizy modeli zużycia, identyfikując spersonalizowane rozwiązania mające na celu poprawę efektywności energetycznej.

Wśród nich znajduje się również Grupa Transmec, która w ramach ciągłego poszukiwania innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań, niedawno uczestniczyła w zgromadzeniu dedykowanemu członkom konsorcjum.

Już dziś, dzięki partnerstwu z Consorzio, Grupa jest w stanie wdrażać polityki firmowe ukierunkowane na optymalizację zużycia, co umożliwia bardziej racjonalne wykorzystanie zasobów energetycznych.

W nadchodzących tygodniach Grupa podejmie kolejny krok, przyjmując w swojej siedzibie przedstawicieli Consorzio CEE.

"To spotkanie wpisuje się w szerszą strategię zrównoważonego rozwoju" - wyjaśniła Lucia Grassi, Operations Manager Grupy Transmec.

"Będzie to cenna okazja do omówienia i zaplanowania przyszłych, zrównoważonych działań Grupy. Szczególną uwagę poświęcimy optymalizacji usług ostatniej mili oraz zarządzaniu magazynem, z zamiarem wdrożenia coraz bardziej efektywnych i ekologicznych rozwiązań.”

Dzięki temu ciągłemu zaangażowaniu w zrównoważony rozwój, Grupa pokazuje, jak współpraca może przekładać się na konkretne usprawnienia operacyjne i środowiskowe, potwierdzając swoją odpowiedzialność za bardziej świadomą przyszłość.

Transmec e Consorzio CEE per un business sostenibile