Transmec

Dyrektor Generalny Transmec Turkey dołącza do zarządu UTIKAD

Zarząd Tureckiego Stowarzyszenia Spedycji i Logistyki przyjął Ayfer Vurgun jako swojego najnowszego członka.

Założone w 1986 roku, UTIKAD stało się wiodącym niezależnym głosem dla dynamicznego przemysłu transportu i logistyki w Turcji, reprezentując firmę we wszystkich obszarach - od transportu lądowego, lotniczego i morskiego po magazynowanie, szybką przesyłkę i pośrednictwo celne. 

Zasięg UTIKAD sięga poza granice kraju, obejmując także działania międzynarodowe. Funkcjonując jako rzecznik przemysłu, reprezentuje zarówno członków UTIKAD, jak i szerszy turecki sektor logistyczny na różnych krajowych i międzynarodowych platformach. Jego wizja jest ambitna, dążąc do bycia liderem w kształtowaniu i optymalizacji globalnej infrastruktury logistycznej i łańcuchów dostaw.

"Zaszczyt dla mnie jest zostać wybranym członkiem zarządu" - oświadczyła Ayfer Vurgun, Dyrektor Generalny Transmec Turkey. „Nie mogę się doczekać współpracy z moimi kolegami z zarządu i interesariuszami, aby przyczynić się do pozytywnych zmian i innowacji w branży.” 

Nominacja Ayfer do zarządu jest dowodem na jej wiedzę, przywództwo i oddanie dziedzinie logistyki. Jej słowami: 

"UTIKAD przedłużyło mi zaproszenie do dołączenia do ich szanowanego zarządu, a ja miałem przywilej przyjąć to stanowisko. To głęboki zaszczyt zostać wybranym przez moich kolegów do pełnienia tej funkcji. W ciągu następnych dwóch lat jestem głęboko zobowiązany do wniesienia moich spostrzeżeń i doświadczeń w branży w celu dalszego realizowania celów organizacji.”

Jako członek zarządu Ayfer wniesie swoje bogate doświadczenie i wgląd w strategiczne inicjatywy UTIKAD. W szczególności odegra kluczową rolę w Grupie Roboczej Kobiet Logistyków, prowadząc wysiłki mające na celu wzmocnienie i zachęcenie kobiet w sektorze logistycznym. Dodatkowo, Ayfer wniesie swoją wiedzę do Grupy Roboczej Transportu Drogowego, napędzając innowacje i doskonałość w tym kluczowym aspekcie branży. 

Jej kadencja w zarządzie nie tylko podkreśla jej osobiste osiągnięcia, ale także odzwierciedla trwałe zaangażowanie Grupy Transmec w kształtowanie przyszłości logistyki w Turcji i poza nią.

General Manager di Transmec Turchia entra nel consiglio di amministrazione di UTIKAD