Home » System Jakości

System Jakości

W Transmec Group angażujemy się w umocnienie naszej pozycji na rynku międzynarodowym poprzez zapewnianie pełnej satysfakcji klienta, dostarczając usługi wysokiej jakości: „dla Transmec Group jakość oznacza przekraczanie oczekiwań klientów w stosunku do świadczonej usługi, ochronę środowiska oraz zapewnienie właściwej rentowności, aby zapewnić ciągłość pracy firmy”. 

Powyższe zakłada: 

  • Stawianie klienta na pierwszym planie 
  • Umieszczanie personelu w centrum organizacji z pełnym poszanowaniem standardów pracy, również poprzez ciągłą certyfikację SA 8000 Etyczną pracę 
  • Przestrzeganie norm bezpieczeństwa dzięki szkoleniom i dostarczaniu niezbędnych informacji 
  • Rozwinięcie systemu zarządzania jakością poprzez Certyfikację ISO 9001:2008


Norma ISO 9001 określa wymagania systemu zarządzania jakością dla organizacji.  

ISO 9001 jest normą odniesienia dla wszystkich, którzy chcą poddawać cyklicznej kontroli jakości swoje procesy , począwszy od określania wymagań klientów, a kończąc na monitorowaniu całego procesu produkcji.

ISO 9001_Transmec Group

Kodeks Etyczny zawiera podstawy etyczne, które stosowane są przez Grupę Transmec podczas jej działalności, wszyscy jej przedstawiciele, pracownicy i osoby biorące udział w realizacji misji firmowej zobowiązane są do jego rygorystycznego przestrzegania.   

Kodek Etyczny_Transmec Group 

TAPA, Organizacja ds. Bezpieczeństwa Przewożonych Dóbr, działa na całym świecie, a jej celem jest zredukowanie do minimum strat ładunków na całym łańcuchu dostaw. Uzyskanie certyfikatu TAPA oznacza spełnienie określonych wymagań bezpieczeństwa udokumentowane przez wprowadzenie właściwych procedur. 

TAPA TSR Level 3_Transmec Ro   

TAPA TSR Level 3_Trasporti Internazionali Transmec 

ISO 14001 jest międzynarodową normą odnoszącą się do Systemu Zarządzania Środowiskowego.   

Wprowadzenie normy ISO 14001 określa najważniejsze wymagania odnośnie wskazywania, kontroli i monitorowania aspektów środowiskowych w każdej organizacji posiadającej politykę środowiskową.  

ISO 14001_Transmec UK 

Status upoważnionego przedsiębiorcy AEO(Authorised Economic Operator)  gwarantuje, że określony podmiot posiada właściwe zaufanie ze strony organów celnych i jest częścią nowych procedur informatycznych regulujących relacje pomiędzy podmiotami prywatnymi a służbami kontrolującymi handel międzynarodowy.    

Istnieją 3 kategorie AEO: Uproszczenia celne (AEOC) | Bezpieczeństwo (AEOS) | Uproszczenia celne i Bezpieczeństwo (AEOF) 

AEOC_Trasporti Internazionali Transmec   

AEOF_Transmec UK   

AEOS_Transmec Ro