Home » Polityka Środowiskowa

Polityka Środowiskowa

Transmec Group nieustannie angażuje się, aby oferowane usługi wysokiej jakości gwarantowały również poszanowanie środowiska i spełniały wymagania wszystkich klientów. Robimy to dzięki: 

  • Naszej wciąż odnawianej flocie pojazdów zgodnej z surowymi wspólnotowymi normami środowiskowymi i z europejskimi standardami bezpieczeństwa: flota Euro VI i 80% ekokompatybilnych naczep. Pozwala nam to na zredukowanie zużycia i emisji CO2 dzięki zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii
  • Inwestujemy w transport intermodalny: własne terminale, pociągi i naczepy.  Transport kolejowy intermodal pozwala nam na zaoszczędzenie 0,83 kg CO2/km; 0,88 kg CO2/km produkowanych w przypadku transportu kołowego przy jedynie 0,05 kg CO2/km produkowanego w przypadku pociągu 
  • Zapewniamy wydajność i niezawodność zarządzania procesami jakościowymi i aspektami środowiskowymi wraz z ciągłym wprowadzaniem zasad „Bezpieczeństwa Opartego na Zachowaniach” (BBS, Behaviour Based Safety) 
  • Gwarantujemy wysokie standardy firmowe w zakresie kwalifikowania i oceny dostawców i klientów (zgodność z procesem i jakość usługi) oraz ochrony środowiska (zapobieganie zanieczyszczeniu i ochrona)
  • Gwarantujemy zgodność prawną i informacyjną i/lub przeszkolenie całego zainteresowanego personelu wewnętrznego i zewnętrznego

  • Inwestujemy w szkolenie kierowców w zakresie bezpiecznego prowadzenia pojazdu zgodnie z zasadami ochrony środowiska eco driving , mając na celu redukcję emisji CO2