Home » Logistyka » Logistyka w sektorze spożywczym

Logistyka w sektorze spożywczym

Dzięki doświadczeniu wyspecjalizowanego  i doświadczonego zespołu w obszarze  Przemysłu Spożywczego możemy spełnić wszelkie wymagania firm tego sektora, oferując elastyczną i dedykowaną usługę  w transporcie krajowym i międzynarodowym. 

Nasze usługi: 

 • Zarządzanie wyspecjalizowanym personelem w magazynach zakładowych 
 • Zarządzanie magazynowaniem w Hub multi-user z nowoczesnymi systemami mogącymi zaspokoić wszelkie wymagania (FIFO, FEFO, picking dynamiczny) 
 • Koordynowanie łańcuchów transportowych i dostaw z zachowaniem wysokiego standardu usług na platformach  kanałów dystrybucji supply chain  i w punktach sprzedaży kanału spożywczego (retail, punkty wyspecjalizowane, apteki) 
 • Wyselekcjonowana sieć certyfikowanych i wyspecjalizowanych w sektorze spożywczym operatorów regionalnych, aby zapewnić wysokie standardy obsługi na końcowym etapie 
 • Śledzenie produktu zgodnie ze standardem ECR 
 • Śledzenie dostaw na każdym etapie, zarówno online, jak i przez dedykowany serwis obsługi dostarczający informacje w czasie rzeczywistym 
 • Zarządzanie paletami w  trybie wymiany lub poolingu 
 • Zarządzanie peakami (konsumpcyjnymi, produkcyjnymi, finansowymi) dzięki organizacji transportu i dystrybucji ukierunkowanej na maksymalną elastyczność 
 • Co-Packing: możliwość zarządzania ręcznymi lub zmechanizowanymi czynnościami przepakowywania 
 • Zespół dedykowany dla  projektów związanych z innowacjami i reorganizacją procesów logistycznych 
 • Wysoce zintegrowane systemy ITC (Information and Communication Technology) do zarządzania czynnościami i pozwalające na maksymalną łatwość i standaryzację połączeń 
 • Zintegrowany system Transport Management (TMS) i Zarządzania Magazynem (WMS) w oparciu o elektroniczną wymianę danych (EDI)  do planowania i zarządzania zamówieniami oraz ciągłej wymiany informacji