Home » Logistyka » Logistyka Inbound

Logistyka Inbound

Logistyka zaopatrzenia stanowi podstawowy element logistyki przemysłowej. 

Kontrola i zarządzanie tym zespołem procesów ma kluczowe znaczenie dla firmy celującej w zmaksymalizowanie produktywności i wydajności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

Z biegiem lat w Transmec Group rozwinęliśmy know how niezbędny do zarządzania logistyką inbound w różnych sektorach. 

Dzięki zoptymalizowaniu logistyki przychodzącej jesteśmy w stanie zarządzać łańcuchem dostaw jednego lub wielu zakładów lub centrów logistycznych pochodzących często od dostawców rozmieszczonych w strefie dostaw 48/72h tak, aby zapewnić ciągłość pracy linii montażowych. 

Nasze zalety i oferowane usługi: 

  • Wsparcie produkcji 
  • Zaopatrzenie linii produkcyjnych 
  • Planowanie inwentaryzacji i zarządzanie stockiem 
  • Montaż pojedynczych części, komponentów i produktu końcowego 
  • Pakowanie, spersonalizowane opakowania, przepakowywanie 
  • Przenoszenie i przygotowanie materiału przez nasz wyspecjalizowany personel wewnątrz zakładu klienta