Home » Logistyka » Logistyka In-House

Logistyka In-House

Czynności logistyczne wykonywane są przez nasz personel bezpośrednio w siedzibie klienta, pozwalając w ten sposób na odciążenie najcenniejszych pracowników, którzy mogą poświecić się pracy nad głównymi polami działania klienta, optymalizując przepływy i informacje. 

Skorzystanie z zalet rozwiązania logistyki w siedzibie klienta oznacza posiadanie surowców i gotowych produktów „w domu” oraz kompetentnego partnera w logistyce potrafiącego monitorować i poprawić zarządzanie łańcuchem dostaw. 

Nasze zalety i usługi: 

  • Rozwiązania just-in-time, just-in-sequence lub Kanban, zaopatrzenie linii produkcyjnych, wstępny montaż 
  • Przyjmowanie i magazynowanie surowców i półproduktów 
  • Zarządzanie zapasami 
  • Line feeding